Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Opravná maturitní zkouška

Přesné náhradní a opravné termíny písemných maturitních prací a didaktických testů naleznete v přiložené tabulce. 

Maturanti obdrží pozvánku emailem a v blízkých dnech i poštou.

Místem konání těchto písemných zkoušek je Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Místem konání ústních zkoušek 11. září 2018 je naše gymnázium.

Na každou se zkoušku se dostavte v dostatečné časovém předstihu!

Podzim 2018.pdf (297.48 kB)


ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM PRÁZDNIN

úterý  od   9,00 - 12,00

středa od 12,00 - 15,00

 


Pěkné prázdniny!


Opravné maturitní zkoušky

Ústní zkoušky se konají 11. září 2018 na našem gymnáziu.

Písemné zkoušky se konají 3. až 9. září na spádové škole - bude upřesněno během srpna.


Zahradní slavnost 2018


Třídní schůzky

Třídní schůzky pro rodiče našich nových studentů se konají ve středu 6. června. Začátek je v 17:00 na školní zahradě.

 Těšíme se na Vás.

 


Důležitá informace

Z důvodu havárie vodovodu je nutné ukončit dnes 24. května výuku po 2. vyučovací hodině, tj. v 9:40!

Obědy se nevydávají.

 

 


Nabídka podzimních zájezdů 2018

Anglie - Oxford - bližší informace u prof. Drozdové.pdf (501.53 kB)

Francie - Bretaň - bližší informace u prof. Hrdličky.docx (96.08 kB)

Irsko a Anglie - bližší informace u prof. Tadrosové.doc (37.5 kB)


Přijímací řízení 2018/2019 - čtyřleté, šestileté a osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 jsou k dispozici online v sekci Přijímačky. Pro zjištění svého umístění slouží evidenční číslo, které Vám bylo zasláno spolu s  pozvánkou k přijímacímu řízení.

www.gymvod.cz/vysledky

 

 


Přijímací zkoušky

Nahlížení do spisů bude umožněno 27. 4. 2018 od 14:00 do 17:00.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 2. 5. 2018).


Studentský parlament

Připomínáme, že ve středu 18. dubna se od 7:30 koná ve studovně školy studentský parlament. 


Třídní schůzky

Ve středu 11. dubna se konají od 18:00 v kmenových učebnách třídní schůzky.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU