Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

Pěkné prázdniny!


Úřední hodiny sekretariátu během prázdnin

úterý:    9,00 - 12,00 hodin

středa: 12,00 - 15,00 hodin


Rozřazovací test z Anglického jazyka

Náhradní termín rozřazovacích testů z anglického jazyka pro studenty budoucích kvint a prvního ročníku je
1. 9. 2014 od 10:30   v učebně VT. Prosíme studenty, aby si přinesli sluchátka.


Adaptační kurzy

Změna termínu platby adaptačních kurzů pro nové nastupující třídy

Adaptační kurz bude možné platit v hotovosti v sekretariátu školy ve dnech:

úterý 26. 8. 2014 od 9 do 13 hodin

středa 27. 8. 2014 od 12 do 15 hodin

pondělí 1. 9. 2014 od 7:30 do 15 hodin


22. 5. 2014

Telefonní linka školní jídelny během voleb
Vážení strávníci, dne 23.5.2014 od cca 12.30 h. bude telefonní linka školní jídelny přesměrována k volební komisi, která během voleb zasedá v našem gymnáziu. Pokud budete potřebovat odhlásit obědy apod., využijte mailovou adresu, nebo zavolejte do školní jídelny v pondělí 26.5. od 6,30h. Děkujeme za pochopení. 


13. 5. 2014

Outdoorový sportovní kurz

bližší informace najdete zde


24. 4. 2014

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok rok 2014/2015 jsou k dispozici online v sekci Přijímačky.

www.gymvod.cz/vysledky


16. 4. 2014

Do spisů přijímacích zkoušek bude možné nahlédnout  v pátek 25. dubna od 10 do 15 hodin.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději 25. dubna na webových stránkách školy a před budovou školy.


22. 4. - 23. 4. 2014

Přijímací zkoušky - ředitelské volno pro studenty


9. 4. 2014

Při volbách do školské rady za rodiče a zletilé studenty byl zvolen Jan Svátek z EA. Gratulujeme!


19. 3. 2014

Přijímací zkoušky - čtyřleté studium

Všichni uchazeči o čtyřleté studium, kteří studovali ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku s průměrem do 1,14 (včetně), jsou přijati bez přijímacích zkoušek.


Beseda s primátorem

Ve čtvrtek 20. 3. proběhne ve studovně školy od 9:00 hod. beseda s primátorem hlavního města Prahy Tomášem Hudečkem. Studenti z řad vyšších ročníků jsou zváni.