Projekty - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Projekty

Projekt GLOBE

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý celosvětový projekt zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. Myšlenku projektu GLOBE vyhlásil tehdejší víceprezident USA Al Gore v roce 1994.

Studenti z více než 100 zemí světa provádějí pozorování kvality životního prostředí ve svém okolí, výsledky odesílají prostřednictvím internetu do databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze satelitů či studentskými výsledky ostatních účastníků.Projekt GLOBE i jeho výsledky jsou přístupné všem lidem na celém světě na adrese www.GLOBE.gov. Garantem zpracování výsledků a vývoje počítačového programu GLOBE je NASA.

Naše škola je do projektu zapojena už přes deset let.. Na měřeních a pozorováních se podílejí studenti všech ročníků od prim po oktávy.

- Každý den provádíme meteorologická měření okamžité, maximální a minimální teploty, vlhkosti vzduchu, množství dešťových i sněhových srážek, pH srážek, pozorování oblačnosti, určování typů mraků.

- Hydrologická měření provádíme jedenkrát týdně až jedenkrát měsíčně na Botiči. Jedná se o odběr vzorku vody, měření pH vody, teploty a průhlednosti.

- Biometrická měření se provádí jedenkrát ročně. Na studijní ploše - čtverci o rozměrech 30x30 m  v Krčském lese – zjišťujeme výšku a průměr dominantních a kodominantních druhů stromů, korunový zápoj a pokryvnost bylinného patra

- Nepravidelně provádíme Fenologická pozorování - během vegetačního období rostlin pozorujeme různé fenologické fáze u jednotlivých druhů stromů.

Za tato měření jsme již několikrát obdrželi poděkování a ocenění za naši práci.

Kromě toho se každoročně účastníme GLOBE GAMES, na které připravujeme prezentaci o naší práci a informační stánek o hydrologii a hydrologických měřeních. Pravidelně na této soutěži obsazujeme přední místa.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU