Výuka - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Výuka

Materály k výuce

Materiály k výuce jsou uloženy na školním vzdělávacím portálu ve veřejném kurzu Biologie.


Učebnice biologie

V příloze je uveden seznam používaných a doporučených učebnic pro výuku biologie na naší škole.

Učebnice Bi.pdf (301.27 kB) - Používané a doporučené učebnice biologie


Přehled výuky biologie v jednotlivých ročnících

Ročník Počet hodin Osmileté + šestileté Čtyřleté
prima 1 + 1 Ekologický přírodopis.  ---
sekunda 1 + 1
Ekologický přírodopis.  ---
tercie 2 nebo 1+ 1
Biologie člověka. Výchova ke zdraví.  ---
kvarta 2 + p Základy obecné biologie. Botanika.  ---
kvinta / 1. ročník 2 + p Dokončení botaniky. Zoologie. Základy obecné biologie. Botanika.
sexta / 2. ročník 2 + p Dokončení zoologie. Biologie člověka. Zoologie. Základy ekologie (*).
septima / 3. ročník 2 + p Obecná a molekulární biologie. Genetika. Viry. Prokaryota. Základy ekologie (*). Biologie člověka. Genetika a základy molekulární biologie.
septima / 3. ročník seminář
2 Rozšíření a prohloubení poznatků z různých oborů biologie. Obsah semináře se přizpůsobuje aktuálním potřebám a zájmu studentů.

oktáva / 4. ročník

seminář

2 Rozšíření a prohloubení poznatků z různých oborů biologie. Obsah semináře se přizpůsobuje aktuálním potřebám a zájmu studentů.
oktáva / 4. ročník seminář
2 Buněčná a molekulární biologie. Biochemie.

oktáva / 4. ročník

seminář BiČ

2 Rozšíření biologie člověka.
oktáva / 4 ročník seminář MKC 2 Chování živočichů. Řízení lidského organismu (hormonální a nervová soustava). Chování člověka, komunikace, aplikace poznatků o lidském mozku.

*) Základy ekologie je možné probrat buď jako součást botaniky a zoologie nebo samostatně. Ve čtyřletém studiu je možné probrat základy ekologie ve třetím ročníku.

V primě a sekundě je jedna hodina týdně celá a jedna hodina půlená, půlená hodina je využívána přednostně na praktická a laboratorní cvičení.

V tercii osmiletého studia jsou dvě celé hodiny týdně, v tercii šestiletého studia je jedna hodina týdně celá a jedna hodina půlená.

Ve kvartě až septimě víceletého studia a v prvním až třetím ročníku čtyřletého studia jsou dvě hodiny výuky týdně, navíc se do výuky zařazují praktika (pro každou skupinu 5 – 6x ročně)

V oktávě / čtvrtém ročníku není povinná výuka biologie, v septimě / třetím ročníku a oktávě / čtvrtém ročníku jsou pro zájemce nabízeny volitelné semináře.

Geologické vědy se vyučují v rámci předmětu Zeměpis, jako součást výuky evoluční biologie se probírají základy paleontologie. Pro zájemce je možné nabídnout volitelný předmět Geologie.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU