Kritéria - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Kritéria přijímacího řízení

Osmileté studium

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 5. 5. a 6. 5. 2021.

Do osmiletého studia přijímáme žáky po ukončení 5. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné zkoušky a školní zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška (organizuje CERMAT) je tvořena testy z českého jazyka a matematiky. Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.

Školní část přijímacího řízení je tvořena testem z anglického jazyka. Test z anglického jazyka je hodnocen 30 body.

Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 6 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za 1. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 3 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,3).

Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 136 bodů.

Získá-li více uchazečů stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů z jednotné a školní části přijímacího řízení. V případě stále stejného počtu bodů pak rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů ze školní části přijímacího řízení. V případě, že u některých uchazečů i nadále zůstává rovnost bodů, rozhoduje dosažený počet bodů z testu z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze deset a méně bodů  nebo z testu z matematiky  pouze deset a méně bodů v rámci jednotné přijímací zkoušky nebo z testu z anglického jazyka šest a méně bodů ve školní části přijímacího řízení, nesplnil kritéria přijímacího řízení.

 

Šestileté studium

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 5. 5. a 6. 5. 2021.

Do šestiletého studia přijímáme žáky po ukončení 7. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné zkoušky a školní zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška (organizuje CERMAT) je tvořena testy z českého jazyka a matematiky. Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.

Školní část přijímacího řízení je tvořena testem z anglického jazyka. Test z anglického jazyka je hodnocen 30 body.

Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 6 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za 1. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 3 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,5). Další 4 body mohou získat žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě v obvodním kole předmětových olympiád nebo konverzačních soutěžích v cizích jazycích v letošním školním roce (nutno doložit originálem diplomu).

Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 140 bodů.

Získá-li více uchazečů stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů z jednotné a školní části přijímacího řízení. V případě stále stejného počtu bodů pak rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů ze školní části přijímacího řízení. V případě, že u některých uchazečů i nadále zůstává rovnost bodů, rozhoduje dosažený počet bodů z testu z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze deset a méně bodů  nebo z testu z matematiky  pouze deset a méně bodů v rámci jednotné přijímací zkoušky nebo z testu z anglického jazyka šest a méně bodů ve školní části přijímacího řízení, nesplnil kritéria přijímacího řízení.

 

Čtyřleté studium

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 3. 5. a 4. 5. 2021.

Do čtyřletého studia přijímáme žáky po ukončení 9. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné zkoušky. Jednotná přijímací zkouška (organizuje CERMAT) je tvořena testy z českého jazyka a matematiky. Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.

Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 16 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 8 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,5). Uchazečům z odborných a uměleckých škol se do průměru započítávají pouze všeobecně vzdělávací předměty. Další 4 body mohou získat žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě v obvodním kole předmětových olympiád nebo konverzačních soutěžích v cizích jazycích v letošním školním roce (nutno doložit originálem diplomu).

Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 120 bodů.

Získá-li více uchazečů stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů z testů z českého jazyka a matematiky. V případě, že u některých uchazečů i nadále zůstává rovnost bodů, rozhoduje dosažený počet bodů z testu z matematiky.

 

Počet otevíraných tříd:

  • 1 třída osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ – 30žáků, studijní obor 79-41-K/81
  • 1 třída šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/61
  • 1 třída čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/41

 

V Praze dne 15. 3. 2021

 

Mgr. Jitka Fišerová

ředitelka gymnázia


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU