Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Popis projektu

Literacy, česky gramotnost, je ústředním tématem předkládaného projektu. Chceme vést žáky k opravdovému porozumění tomu, co čtou, pozorují a čemu se učí. Chceme také, aby se učili aktivně a se zájmem.

Projekt je zaměřen na rozvoj přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti žáků a na zvýšení jejich aktivity ve výuce.

Realizace projektu byla zahájena 1.7. 2012 a bude ukončena 31.7. 2014.

Hlavní cíle projektu:

  1. Seznámit žáky s novými poznatky vybraných matematických, přírodovědných a technických oborů, motivovat je příklady z praxe, probudit zájem o vědu a přiblížit jim studium na VŠ.
  2. Zvýšit úroveň matematické, finanční, technické, přírodovědné, environmentální a čtenářské gramotnosti žáků gymnázia.
  3. Rozšířit nabídku výuky volitelných předmětů tak, aby si každý žák mohl vybrat podle svého zájmu a předpokládaného oboru dalšího studia.
  4. Vytvořit soubor kvalitních pomůcek pro výuku matematiky, přírodovědných předmětů a k podpoře čtenářské gramotnosti žáků.
  5. Zvýšit úroveň aktivity a zapojení žáků do výuky.

Klíčové aktivity

K zajištění svých cílů projekt obsahuje tři klíčové aktivity, z toho dvě jsou zaměřené na věcný obsah projektu, a třetí se týká jeho řízení:

  1. Volitelné předměty. Výuka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia. Předměty budou vyučovat externí lektoři např. z vysokých škol i pedagogové z naší školy. Povinností každého žáka bude vytvořit v daném předmětu konkrétní výstup (např.seminární práci).
  2. Výukové pomůcky a materiály. Vytvoření nebo zakoupení a následné využívání různých pomůcek sloužících výuce a aktivizaci žáků.
  3. Řízení projektu. Aktivita sloužící k řízení a zajištění projektu v jeho průběhu.

Veškeré aktivity projektu zajišťuje škola, projekt nemá partnera.

 

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogičtí pracovníci Gymnázia, Praha 10, Voděradská 2.

Prostřednictvím rozšíření výuky volitelných předmětů lépe vyhovíme potřebám žáků, efektivněji využijí čas ve škole, budou studovat, co je baví, získají lepší představu o svém budoucím studiu a odborném zaměření, získají kontakt na vysoké školy, o které mají zájem.

Vytvořené a zakoupené výukové materiály a pomůcky zvýší efektivnost a atraktivnost výuky ve třídě. Žáci budou mít k dispozici pomůcky, se kterými mohou pracovat během výuky a laboratorních prací. Při výuce budou používány vytvořené výukové materiály a prezentace.

Projekt přinese rozšíření možností pro kvalitní a účinnou práci pedagogů. Výukové materiály, pomůcky a prezentace můžou využít všichni učitelé a žáci školy, je možné je využít i na jiných školách. Osnovy, metodiky a sylaby seminářů je mohou požít jiný učitelé v naší i v jiných školách. Lektoři – externisti mohou svůj seminář nabídnout dalším středním školám.

 

Výstupy projektu

Bude vytvořeno nebo inovováno celkem 12 volitelných předmětů - jejich obsah a metodika. Ke každému volitelnému předmětu bude zpracován sylabus, který bude publikován na vzdělávacím portálu školy.

Bude vytvořeno 20 souborů výukových pomůcek nebo materiálů. Jedním souborem se rozumí např. sbírka úloh, sada pracovních listů nebo textů k širšímu tématu nebo k laboratorním pracím v jednom ročníku.

Bude vytvořeno 100 výukových prezentací, které budou využity v hodinách a publikovány v elektronické podobě.

 

Náklady na projekt

Celkové náklady na realizaci projektu činí 2 167 007 Kč.

 


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)