Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Společná a profilová část maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky v období jaro 2024

25. 3. 2024

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z ČJL pro OA, OB a 4D - jaro 2024.pdf (903.67 kB)

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z ČJL pro OC - jaro 2024.pdf (795.59 kB)

Popis závazné realizace zkoušky z ČJL pro OA, OB a 4D - jaro 2024.pdf (622.94 kB)

Popis závazné realizace zkoušky z ČJL pro OC - jaro 2024.pdf (425.5 kB)

Kritéria hodnocení AJ - jaro 2024.pdf (690.44 kB)

Kritéria hodnocení NJ - jaro 2024.pdf (711.87 kB)

Kritéria hodnocení ŠJ - jaro 2024.pdf (584.48 kB)

Kritéria hodnocení ostatních předmětů - jaro 2024.pdf (810.32 kB)


Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024

30. 8. 2023

Maturitní zkouška 2023-2024 - informace na web.pdf (755.14 kB)

Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka 2024.pdf (490.83 kB)

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2023-2024.pdf (491.1 kB)

Anglický jazyk.pdf (323.48 kB)

Německý jazyk.pdf (238.55 kB)

Španělský jazyk.pdf (437.64 kB)

Základy společenských věd.pdf (591.89 kB)

Dějepis.pdf (220.39 kB)

Zeměpis.pdf (248.18 kB)

Matematika.pdf (235.83 kB)

Fyzika.pdf (248.33 kB)

Chemie.pdf (543.86 kB)

Biologie.pdf (314.79 kB)

Informatika a výpočetní technika.pdf (499.51 kB)

Výtvarná výchova.pdf (253.14 kB)


Pozvánky k didaktickým testům

16. 8. 2023

Absolventi, kteří budou konat v termínu podzim 2023 opravnou maturitní zkoušku formou didaktického testu, si mohou pozvánku vyzvednout v sekretariátu školy v úředních hodinách. Zároveň obdrží pozvánku i v doporučeném dopisu prostřednictvím České pošty.

Zkoušky konané formou didaktického testu se nekonají v budově našeho gymnázia, ale v budově spádové školy. Proto je převzetí pozvánky velmi důležité.


20. 6. 2023

Absolventi konající opravnou maturitní zkoušku v termínu podzim 2023 si mohou u zástupce ředitelky vyzvednout výpis z přihlášky, a to nejpozději do úterý 27. června.


Opravné maturitní zkoušky

5. 6. 2023

Přihlašování k opravným maturitním zkouškám ve zkušebním období podzim 2023 bude možné v kanceláři zástupce ředitelky od 12. června. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 25. červen. Poté bude třeba ještě převzít výpis z přihlášky.


Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro termín jaro 2023

20. 3. 2023

Popis závazné realizace profilové maturitní zkoušky z ČJL 2023 pro OA, OB a OC.pdf (623.39 kB)

Popis závazné realizace profilové maturitní zkoušky z ČJL 2023 pro 4.D.pdf (234.74 kB)

Kritéria hodnocení ČJL O 2023.pdf (901.25 kB)

Kritéria hodnocení ČL 4D 2023.pdf (795.54 kB)

Kritéria hodnocení AJ 2023.pdf (690.43 kB)

Kritéria hodnocení NJ 2023.pdf (711.31 kB)

Kritéria hodnocení FJ 2023.pdf (712.1 kB)

Kritéria hodnocení ŠJ 2023.pdf (586.05 kB)


Přihlašování k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023

9. 11. 2022

Přihlašování k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023 začne v úterý 15. listopadu 2022. Formulář přihlášky obdržíte od svých třídních profesorů, včetně vzorově vyplněné přihlášky. Zvláštní pozornost věnujte prosím kontrole osobních údajů. Další informace k přihlašování naleznete níže na této stránce.

Informace k nepovinné zkoušce z matematika rozšiřující konané formou didaktického testu (DT) ve společné části, včetně seznamu vysokých škol zohledňujících úspěšné složení v přijímacím řízení, naleznete na webu https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici

Další informace lze nalézt na webu maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy.

seznam_VS_MR_2023_3.pdf (232.22 kB)

vyhlaska_177-20091-1-2022_vyzn_zmeny.pdf (1.3 MB)


Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2022/23

29. 8. 2022

Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka 2023.pdf (512.03 kB)

Maturitní zkouška 2022-2023 - informace na web.pdf (952.56 kB)

Český jazyk a literatura.pdf (298.76 kB)

Anglický jazyk.pdf (323.03 kB)

Německý jazyk.pdf (158.13 kB)

Francouzský jazyk.pdf (246.82 kB)

Španělský jazyk.pdf (441.77 kB)

Základy společenských věd.pdf (591.89 kB)

Dějepis.pdf (220.36 kB)

Zeměpis.pdf (247.66 kB)

Matematika.pdf (235.15 kB)

Fyzika.pdf (245.88 kB)

Chemie.pdf (543.88 kB)

Informatika.pdf (499.28 kB)

Výtvarná výchova.pdf (256.95 kB)


Opravné a náhradní termíny maturitních zkoušek

24. 8. 2022

Jednotné zkušební schéma pro didaktické testy naleznete v příloze. Pozvánky byly odeslány v pondělí 16. srpna.

Písemné práce se píší ve středu 7. září od 8:00.

Ústní zkoušky se konají ve čtvrtek 8. září od 8:00.

Maturitní seznam literárních děl, maturitní témata a kritéria hodnocení zveřejněná pro rok 2021/2022 níže jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

JZS_podzim_2022_prilohy_1-7.pdf (150.87 kB)


Opravné a náhradní termíny maturitních zkoušek

24. 5. 2022

Přihlašování k opravným a náhradním termínům maturitních zkoušek bude spuštěno 14. června 2022.


Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2021/22

31. 8. 2021

Český jazyk a literatura.pdf (787.17 kB)

Anglický jazyk.pdf (322.94 kB)

Německý jazyk.pdf (158.17 kB)

Francouzský jazyk.pdf (246.24 kB)

Španělský jazyk.pdf (423.69 kB)

Základy společenských věd.pdf (591.9 kB)

Dějepis.pdf (220.39 kB)

Zeměpis.pdf (247.55 kB)

Matematika.pdf (172.82 kB)

Fyzika.pdf (472.74 kB)

Chemie.pdf (304.36 kB)

Biologie.pdf (313.77 kB)

Informatika a výpočetní technika.pdf (499.15 kB)

Výtvarná výchova.pdf (257.02 kB)

Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka 2022.pdf (510.66 kB)

Maturitní zkouška 2021-2022 - informace na web.pdf (736.46 kB)


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

24. 8. 2021

Z materiálu Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v podzimním zkušebním období 2021 vydaného MŠMT vypichujeme následující body.

Pokud se maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test / prodělaný covid-19 / očkování. Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, pracoviště, kde se koná zkouška. Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.

Dále platí obecné „rouškové“ mimořádné opatření, podle kterého jsou všechny osoby povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest(respirátor, příp. roušku) ve vnitřních prostorech staveb. Výjimka je stanovena pro případ, kdy zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. takovém případě nemusí nosit žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Celý text je možné stáhnout na webu www.msmt.cz.


Maturitní zkouška se koná v pátek 3. září ve studovně školy v 1. patře od 8:00.


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

23. 7. 2021

Termín pro podání přihlášky k profilové zkoušce (ústní) byl prodloužen do 30. července. Prosíme případné zájemce, aby zanechali vyplněné přihlášky na vrátnici v době od 8:00 do 15:00. 


1 2 3 >
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)