Český jazyk - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Český jazyk

Předmět je vyučován ve všech ročnících, a to 4 hodiny, v primě 5 hodin týdně. Jeho náplň je tvořena dvěma základními složkami: jazykově-komunikační (tj. vyučování a procvičování „mluvnice“ a „slohu“)  a literárněvědnou. Na nižším stupni gymnázia je přitom větší pozornost věnována složce první, zatímco na vyšším stupni převažují hodiny „literatury“.  Na obou stupních gymnázia se snažíme o účelné skloubení přiměřené literárněhistorické a literárněteoretické průpravy se čtenářskou výchovou.

V rámci ŠVP i mimo něj jsou do výuky zařazovány nejrůznější krátkodobé i dlouhodobější projekty, exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení apod. Naši studenti se tradičně s úspěchem zapojují i do projektů a soutěží, pořádaných různými organizacemi – jako příklad můžeme uvést již několikaletou účast v celostátním projektu „Studenti čtou a píší noviny“ či úspěchy našich studentů v předmětové olympiádě.

Pro výuku máme k dispozici 3 odborné učebny; v jedné z nich je umístěno moderní promítací zařízení a příruční knihovna, hojně využívaná při práci v hodinách. Studentům i vyučujícím je k dispozici školní knihovna s velice bohatým a kvalitním fondem odborné i krásné literatury. Studenti se mohou také stát členy velmi dobře fungujícího Klubu mladého diváka, který jim umožní navštívit kvalitní činoherní představení řady pražských divadel za zvýhodněnou cenu.

Naším cílem je pochopitelně připravit studenty nejen k povinné maturitní zkoušce, ale především k tomu, aby byli schopni mluvenou i psanou formou kultivovaně komunikovat ve svém mateřském jazyce a aby se co nejčastější setkávání s krásnou literaturou stalo samozřejmým a obohacujícím prvkem jejich života. V tom všem jim může pomoci i účast na volitelných předmětech a seminářích, jako je velmi populární „Kultura mluveného projevu“, „Kapitoly z dějin literatury“ či především na přípravu k maturitě zaměřený „Seminář z českého jazyka a literatury“.

Informace o podobě maturitní zkoušky - státní i profilové naleznete v sekci Maturita.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU