Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Dějepis

Počátky dějin lidstva líčí Kosmova kronika slovy : „Po vylití potopy a po změtení lidí, kteří se zlým úmyslem stavěli věž, pokolení lidské… bylo za takovou nedovolenou a nerozvážnou opovážlivost rozptýleno božskou mstou…“. Tato zmíněná božská msta na sebe brala v každé době jinou podobu. Její podobou v současnosti je právě předmět dějepis. Takže, na co se připravit :

Dějepis má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výjimku tvoří na nižším gymnáziu tercie, kde je přidána hodina navíc. Podobně je tomu tak i na vyšším gymnáziu ve třetích ročnících, kde jsou dvě základní hodiny rozšířeny o „praktika“ - každá třída je v rámci pěti dvouhodinových bloků dělena na dvě skupiny. Ve čtvrtých ročnících nepatří dějepis k povinným předmětům, ale dychtivý student má možnost vybrat si jej z nabídky předmětů volitelných. V takovém případě může očekávat nápor dalších dvou hodin týdně se zaměřením na druhou polovinu 20. století.

Významnou kapitolou činnosti předmětové komise dějepisu, kterou si student může zpestřit své studium, je velmi široká nabídka volitelných seminářů. Tyto dvouhodinové semináře jsou studentům nabízeny od druhých ročníků vyššího gymnázia a specializují se na konkrétní dobu či problematiku. Ochutnávka z naší nabídky : „ČSR a svět ve 20. století“,“, „Interpretace a dezinterpretace v dějinách“, „Zlatá šedesátá?“, „Dějiny Evropy od středověku do současnosti“, „Umění – historie“, „Dějiny mimoevropských civilizací“, „Evropské myšlenkové tradice“.

Tradičně doprovází výuku dějepisu jak domácí, tak zahraniční tématické exkurze : Terezín, Osvětim, Itálie, Řecko…

Používání audiovizuální techniky (data-projektor, DVD apod.) je již zcela běžnou záležitostí.

Po všech těchto a dalších možnostech, které nabízíme, je pak pouze na studentech, jestli své zkušenosti a znalosti využijí např. při různých soutěžích jako např. EUSTORY, u maturity nebo si prostě jen uvědomí, že veškeré snažení pedagogického sboru je zbytečné, neboť „HISTORIA -  MAGISTRA VITAE“.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)