Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Hudební výchova

Hudební výchova se učí v prvních šesti ročnících studia.Věnuje se kreativním činnostem, hudební nauce a poznávání historie i současnosti hudby.

Hodiny hudební výchovy jsou zaměřeny zejména na kreativní činnosti studentů v rámci probírané látky a také na poznatky z hudební nauky. Na vyšším gymnáziu se dosud získané znalosti studentů se prohlubují a těžiště se přesouvá na chronologické poznávání artificiální i nonartificiální českých i světových dějin hudby.

V hodinách jsou využívány dvě odborné učebny, jedna z nich je plně vybavena mediální technikou, jednoduchými nástroji rytmickými i melodickými a bohatě vybavenou CD fonotékou.

V rámci ŠVP i mimo něj jsou do výuky zahrnuty návštěvy veřejných generálních zkoušek České filharmonie v Rudolfinu, zejména pro studenty 1. a 2. ročníku a také cyklus koncertů pro studenty s aktivním zájmem o hudbu, které pořádá Česká filharmonie v Rudolfinu – Čtyři kroky do Nového světa. Dále také návštěva hudebních pořadů, exkurzí, projektů, které vhodně doplňují a rozšiřují náplň hudební výchovy ve škole.

Studium je možné zakončit maturitou.

Ročník

Hodinová dotace

Učebnice

Prima

2 hodiny týdně

Hudební výchova pro 6. roč. ZŠ

Sekunda

2 hodiny týdně

Hudební výchova pro 7. roč. ZŠ

Tercie

1 hodina týdně

Hudební výchova pro 8. roč. ZŠ

Kvarta 

1 hodina týdně

Hudební výchova pro 9. roč. ZŠ

Kvinta, 1. ročník

2 hodiny týdně

Hudební výchova pro gymnázia 1

Sexta, 2. ročník

2 hodiny týdně

Hudební výchova pro gymnázia 2


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)