Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Matematika

Matematika se vyučuje v jednotlivých ročnících s hodinovou dotací podle učebního plánu. Ve všech ročnících nižšího gymnázia a v prvních dvou ročnících vyššího gymnázia je jedna hodina týdně vyučována jako cvičení s polovičním počtem žáků. V posledních dvou ročnících vyššího gymnázia mají studenti možnost si vybrat formou volitelných předmětů nebo seminářů další příděl matematiky navíc. Je to vhodné hlavně pro ty ze studentů, kteří se chtějí věnovat dalšímu studiu přírodovědných nebo technických předmětů.

K lepšímu pochopení a vysvětlení probírané látky používáme výpočetní techniku a interaktivní tabuli. Studenti v učebnách výpočetní techniky mají možnost  používat výukový program Matik a Cabri geometrii. Starší studenti pracují navíc s programem Derive.

Všichni studenti se mají možnost zapojit do matematických soutěží a aktivit, jako je matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, Pikomat a dalších i třeba nárazových s matematikou spojených akcí. Naši studenti se již opakovaně po několik posledních let umisťují na předních místech v obvodních a pražských kolech těchto soutěží.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)