Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Španělský jazyk

Španělský jazyk se na našem gymnáziu vyučuje ve všech třech cyklech: osmiletém (sekunda - oktáva), šestiletém (tercie – oktáva) a ve čtyřletém (ve všech ročnících). Hodinové dotace jsou závislé na cyklu a ročníku: studenti čtyřletého cyklu mají čtyři hodiny týdně s výjimkou posledního ročníku, ve kterém jsou vyučovací jednotky tři; víceleté cykly pak nabízejí týdenní dotaci tři hodiny, která je v kvintě, sextě a septimě rozšířená na čtyři. Při dostatečném počtu studentů je možnost otevření dvouhodinového semináře španělské konverzace a historie či literatury v maturitních ročnících, rovněž dvouhodinového semináře pro začátečníky či konverzačního semináře pro sexty (případně septimy).

 

Studenti se mohou zúčastnit různých soutěží (konverzačních nebo překladatelských), exkurzí či zájezdů do Španělska. Rovněž jim jsou nabízeny výměnné pobyty (Španělsko, Mexiko).

 

Při ukončení studia žáci dosahují úrovně B1-B2 (samostatný uživatel) ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.


Základním studijním materiálem jsou učebnice (Nueva) Aventura 1, 2 a 3 a Joven.es 1 a 2, s příslušnými pracovními sešity, které jsou doplněny konverzačními a gramatickými cvičeními z dalších učebnic španělštiny (Nuevo Ven1, 2, Fiesta 1, 2, Sueña 1 – 4, Uso de la gramática española, Uso interactivo del vocabulario…).

 

Metodika výuky vytváří správné gramatické základy, studenti se snaží porozumět základním principům fungování cizího jazyka, což následně aplikují v úlohách s porozuměním textu, poslechu a konverzaci, na kterou je kladen hlavní důraz.

 


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)