Zeměpis - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Zeměpis

Předmět zeměpis se vyučuje ve víceletém gymnáziu od primy (tercie) do sexty, ve čtyřletém cyklu od 1. do 3.ročníku, a to 2 hodiny týdně. Je doplňovaný praktickou výukou zaměřenou na orientaci v mapách a hledání souvislostí mezi fyzickogeografickou a socioekonomickou sférou v regionech i ve světovém měřítku.

Pro studenty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a upevnit dovednosti, se v septimě a oktávě vypisují semináře specializované na různé oblasti, např. Politická a kulturní geografie, Urbanismus, Geopolitika,...
Studenti se mohou zapojit i do různých soutěží, jako je Pražský glóbus nebo zeměpisná olympiáda.

Ke zkvalitnění výuky se používají pomůcky jako video, dataprojektor, různé typy atlasů a map a odborné publikace, které si studenti mohou půjčit v zeměpisné knihovně.

Naším cílem je připravit studenty, kteří si zeměpis zvolí jako maturitní předmět (a není jich málo), k úspěšnému složení maturitní zkoušky, ale nejen to. Chtěli bychom jim pomoci v tom, aby se dokázali orientovat ve složitých současných globálních situacích a aby po celý svůj další život vnímali krajinu i člověka jako neoddělitelné součásti regionu, ve kterém budou žít.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU