Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Informace ze školské rady

vydáno: 30. 1. 2018 Fanta Martin , aktualizováno: 12. 9. 2022

Seznam členů školské rady (stav k 1. 10. 2021)

Mgr. Jana Málková (zvolena učiteli, od 23. 6. 2021), malkova@gymvod.cz

Vít Růžička (zvolen učiteli, od 23. 6. 2021), ruzicka@gymvod.cz

Mgr. et Mgr. Samuel Zajíček (jmenován zřizovatelem, od 1. 10. 2021),

Bc. Tomáš Halva (jmenován zřizovatelem, od 1. 11. 2021),

Mgr. Lucie Simonová (zvolena rodiči a žáky, od 1. 10. 2021),

Jakub Novotný (zvolen rodiči a žáky, od 1. 10. 2021).

Kontakt: skolska.rada@gymvod.cz

 
 

 


vydáno: 16. 6. 2017 Málková Jana

Zápis ze schůze Školské rady konané dne 14. 3. 2017

201703.docx (13.65 kB)


vydáno: 11. 9. 2016 Málková Jana

Zápis ze schůze Školské rady konané dne 17. 3. 2016

 

201603.pdf (1.22 MB)


vydáno: 27. 10. 2015 Málková Jana

Zápis ze schůze Školské rady konané dne 15. 10. 2015

15.10.2015.docx (14.78 kB)


vydáno: 3. 12. 2014 Kožíšková Markéta , aktualizováno: 29. 8. 2022

Seznam členů školské rady (stav k 25. 8. 2015) 

Ing. Petr Neumann (jmenován zřizovatelem, od 25. 8. 2015),
Ing. Jiří Trávníček (jmenován zřizovatelem, od 25. 8. 2015), 
Mgr. Ilona Pařízková (zvolena učiteli, od 19. 11. 2014), parizkova@gymvod.cz
Mgr. Jana Málková (zvolena učiteli, od 19. 11. 2014), malkova@gymvod.cz
Iva Nahodilová (zvolena rodiči a studenty, od 19. 11. 2014), 
Jan Svátek (zvolen rodiči a studenty, od 9. 4. 2014).


vydáno: 7. 5. 2013 Kožíšková Markéta , aktualizováno: 29. 8. 2022

Seznam členů školské rady (stav k 9. 4. 2014):

JUDr. Radmila Kleslová (jmenována zřizovatelem, od 20. 5. 2012),

Mgr. Ondřej Počarovský (jmenován zřizovatelem, od 20. 5. 2012),

Mgr. Ilona Pařízková (zvolena učiteli, od 24. 11. 2011; předsedkyně ŠR), parizkova@gymvod.cz

Mgr. Michaela Cepková (zvolena učiteli, od 24. 11. 2011), cepkova@gymvod.cz

Iva Nahodilová (zvolena rodiči a studenty, od 16. 11. 2011),

Jan Svátek (zvolen rodiči a studenty, od 9. 4. 2014).


vydáno: 24. 11. 2011 Růžička Vít , aktualizováno: 9. 12. 2011

Seznam členů školské rady (stav k 24. 11. 2011):

Mgr. Vladislav Lipovský (jmenován zřizovatelem)

Mgr. Jan Svátek (jmenován zřizovatelem)

Mgr. Ilona Pařízková (zvolena učiteli)

Mgr. Michaela Cepková (zvolena učiteli)

Iva Nahodilová (zvolena rodiči a studenty)

Daniel Hlaváček (zvolen rodiči a studenty)


vydáno: 21. 11. 2011 Kožíšková Markéta

Ve volbách konaných dne 16. listopadu nejvíce hlasů získala a do Školské rady byla zvolena paní Iva Nahodilová.

Kandidáti do školské rady 2011-12.doc (21 kB)


vydáno: 7. 12. 2010 Kožíšková Markéta

Kandidátka do školské rady

Kandidáti 2010.doc (32.5 kB)


vydáno: 31. 8. 2009 Růžička Vít , aktualizováno: 21. 9. 2009

Seznam členů školské rady (stav k 1. 9. 2009):

Mgr. Vladislav Lipovský (jmenován zřizovatelem)

Jan Svátek (jmenován zřizovatelem)

Mgr. Veronika Švadlenková (zvolena učiteli)

Vít Růžička (zvolen učiteli)

Mgr. Soňa Šťastná (zvolena rodiči a studenty)

Barbora Spáčilová (zvolena rodiči a studenty)


vydáno: 31. 8. 2009 Růžička Vít , aktualizováno: 21. 9. 2009

Ve školním roce 2008/09 se školská rada sešla 21. října 2008 a 30. června 2009. Na podzimním jednání školská rada projednala a schválila Výroční zprávu ředitelky školy za školní rok 2007/2008 a projednala a s drobnými připomínkami schválila školní řád.

Na červnovém jednání byl schválen školní vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnázia.

Podrobnější informace o činnosti školské rady obsahují zápisy z jednání, které jsou k dispozici u předsedy školské rady: ruzicka@gymvod.cz


vydáno: 31. 8. 2009 Růžička Vít

Novým členem ŠR se na základě jmenování ze dne 11. 11. 2008 stal pan Jan Svátek, který ve školské radě nahradil Mgr. Miloslava Janečka.

Na začátku školního roku 2008/2009 se uskutečnila volba zástupců pedagogických pracovníků školy. Zvoleni byli Mgr. Veronika Švadlenková a Vít Růžička.


vydáno: 10. 8. 2009 Kožíšková Markéta , aktualizováno: 21. 9. 2009

Školská rada Gymnázia, Praha 10, Voděradská 2 byla zřízena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0330 ze dne 22.3.2005 HMP k 1.4.2005.

 

Během roku 2005 proběhly volby a jmenování členů školské rady, ve školním roce 2005/2006 pracovala školská rada ve složení:

Mgr. Miloslav Janeček (jmenován zřizovatelem)

Mgr. Vladislav Lipovský (jmenován zřizovatelem)

Mgr. Soňa Šťastná (zvolena rodiči a studenty)

Jaroslav Zelenka (zvolen rodiči a studenty)

Mgr. Jana Málková (zvolena učiteli)

Vít Růžička (zvolen učiteli)

 

Na podzim roku 2006 byl Jan Zelenka, který ukončil studium, nahrazen studentem Ondřejem Benešem. V květnu 2008 ukončil studium Ondřej Beneš a byl v listopadu 2008 nahrazen Barborou Spáčilovou.

Předsedou školské rady je Vít Růžička, který byl do této funkce zvolen na prvním jednání ŠR dne 19. 12. 2005. Na prvním jednání ŠR byl rovněž schválen Jednací řád (viz příloha).

Od začátku září 2005 do června 2008 se školská rada sešla celkem pětkrát, zápisy z jednání jsou k dispozici u předsedy školské rady: ruzicka@gymvod.cz

 

Jednací řád .pdf (73.91 kB) - Jednací řád ŠR


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)