Termín podání přihlášek, termíny přijímací zkoušky

3. 2. 2020


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021


Šestileté a osmileté studium

Přijímací zkoušky se konají ve čtvrtek 16. dubna a v pátek 17. dubna 2020.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 30. 4. 2020).

Termín pro podání přihlášky je do 2. března 2020.

 Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?lang=1&ref=m&source=email.

Přihlášku lze odevzdat na sekretariátu gymnázia v pracovních dnech od 7:45 do 13:00 a od 13:30 do 15:00.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 16. 4. 2020, nebo 17. 4. 2020.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

 

 

Čtyřleté studium

Přijímací zkoušky se konají v úterý 14. dubna a ve středu15. dubna 2020.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 30. 4. 2020).

Termín pro podání přihlášky je do 2. března 2020.

Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Přihlášku lze odevzdat na sekretariátu gymnázia v pracovních dnech od 7:45 do 13:00 a od 13:30 do 15:00.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 14. 4. 2020, nebo 15. 4. 2020.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

 

Další informace k průběhu a podmínkám konání jednotného přijímacího řízení naleznete na www.cermat.cz a www.msmt.cz.

 

Předpokládaný počet otevíraných tříd:

  • 1 třída osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/81
  • 1 třída šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/61
  • 1 třída čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/41

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 30. 4. 2020).

Nahlížení do spisů bude umožněno 28. 4. 2020 od 14:00 do 17:00.


Úřední hodiny pro přijímání přihlášek ke studiu 2020

 

3.2. - 7.2. 7.45 - 13.00 13.30 - 15.00
10.2. - 14.2. 7.45 - 13.00 13.30 - 15.00

17.2. - 20.2.

21.2.

7.45 - 13.00

7.45 - 13.00

13.30 - 15.00

13.30 - 16.20

24.2. - 28.2 7.45 - 13.00 13.30 - 15:00
2.3. 7.45 - 13.00 13.30 - 15.00


P
řihláška ke studiu

Žádáme zákonné zástupce uchazečů o studium, aby do kolonky určené pro doručování písemností z přijímacího řízení mimo vlastní adresu uvedli, zda mají nebo nemají jako fyzické osoby datovou schránku (viz Přihláška ke studiu - datová schránka).
Dále žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby listy přihlášky nepodávali jednotlivě, ale sešité dohromady.

Přihláška na SŠ 2019-2020.pdf (214.44 kB)

Přihláška ke studiu - datová schránka.pdf (509.85 kB)

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek.pdf (428.17 kB)