Termíny - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Termín podání přihlášek, termíny přijímací zkoušky

16. 3. 2021


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Šestileté a osmileté studium

Přijímací zkoušky se konají ve středu 5. května a ve čtvrtek 6. května 2021.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 21. 5. 2021).

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2021.

 Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?lang=1&ref=m&source=email.

Přihlášku lze odevzdat ve studovně gymnázia v 1. patře.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 14. 4. 2021, nebo 15. 4. 2021.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

 

 

Čtyřleté studium

Přijímací zkoušky se konají v pondělí 3. května a v úterý 4. května 2021.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 21. 5. 2021).

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2021.

Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?lang=1&ref=m&source=email.

Přihlášku lze odevzdat ve studovně gymnázia v 1. patře.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 12. 4. 2020, nebo 13. 4. 2021.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

 

Další informace k průběhu a podmínkám konání jednotného přijímacího řízení naleznete na www.cermat.cz a www.msmt.cz.

 

Předpokládaný počet otevíraných tříd:

  • 1 třída osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/81
  • 1 třída šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/61
  • 1 třída čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/41

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 21. 5. 2021).

Nahlížení do spisů bude umožněno 19. 5. 2021 od 14:00 do 17:00.


Úřední hodiny pro přijímání přihlášek ke studiu 2021

Pondělí

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Úterý

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Středa

Středa od 10. 2

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

13:00 - 16:30

Čtvrtek

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Pátek

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00


P
řihláška ke studiu

Žádáme zákonné zástupce uchazečů o studium, aby do kolonky určené pro doručování písemností z přijímacího řízení mimo vlastní adresu uvedli, zda mají nebo nemají jako fyzické osoby datovou schránku (viz Přihláška ke studiu - datová schránka).
Dále žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby listy přihlášky nepodávali jednotlivě, ale sešité dohromady.

Přihláška na SŠ 2020-2021 editovatelná.pdf (287.63 kB)

Přihláška ke studiu - datová schránka.pdf (509.85 kB)


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU