Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Termín podání přihlášek, termíny přijímací zkoušky

28. 1. 2022


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Šestileté a osmileté studium

Přijímací zkoušky se konají v úterý 19. dubna a ve středu 20. dubna 2022.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 2. 5. 2022).

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2022.

 Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?lang=1&ref=m&source=email.

Přihlášku lze odevzdat ve studovně gymnázia v 1. patře.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 19. 4. 2022, nebo 20. 4. 2022.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

 

 

Čtyřleté studium

Přijímací zkoušky se konají v úterý 12. dubna a ve středu 13. dubna 2022.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 2. 5. 2022).

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2022.

Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?lang=1&ref=m&source=email.

Přihlášku lze odevzdat ve studovně gymnázia v 1. patře.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 12. 4. 2020, nebo 13. 4. 2021.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

 

Další informace k průběhu a podmínkám konání jednotného přijímacího řízení naleznete na www.cermat.cz a www.msmt.cz.

 

Předpokládaný počet otevíraných tříd:

  • 1 třída osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/81
  • 1 třída šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/61
  • 1 třída čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/41

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 2. 5. 2022).

Nahlížení do spisů bude umožněno 28. 4. 2022 od 14:00 do 17:00.


Úřední hodiny pro přijímání přihlášek ke studiu 2022

Pondělí

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Úterý

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Středa

Středa od 16. 2

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

13:00 - 16:00

Čtvrtek

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Pátek

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00


P
řihláška ke studiu

Žádáme zákonné zástupce uchazečů o studium, aby do kolonky určené pro doručování písemností z přijímacího řízení mimo vlastní adresu uvedli, zda mají nebo nemají jako fyzické osoby datovou schránku (viz Přihláška ke studiu - datová schránka). Pokud datovou schránku jako fyzické osoby mají, je nutné, aby listiny, které jsou přílohou byly u elektronického podání ve formě konverze.
Dále žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby listy přihlášky nepodávali jednotlivě, ale sešité dohromady.

Přihláška na SŠ 2021-2022.pdf (287.63 kB)

Vysvětlivky k přihláškám.docx (32.91 kB)

Přihláška ke studiu - datová schránka.pdf (509.85 kB)


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)