Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Vybavení školy

Škola sídlí ve Strašnicích v klidném prostředí nedaleko stanice metra A Strašnická. Její poloha a rychlé dopravní spojení je výhodné pro uchazeče všech pražských obvodů. Naší snahou je průběžně modernizovat školní budovu tak, aby sloužila co nejlépe studentům i pedagogům gymnázia.

Škola má knihovnu, studovnu, občerstvení, keramickou dílnu, zrekonstruované šatny a sociální zařízení. V prostorách školy se nachází mnoho příjemných míst k odpočinku či studiu.

Ve škole najdete moderně vybavené laboratoře pro výuku fyziky, chemie a biologie. Pro výuku anglického, německého a francouzského jazyka je k dispozici řada odborných jazykových učeben.  Speciální učebny jsou též určeny pro výuku českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, matematiky, občanské, hudební a výtvarné výchovy.

Standardem se stává vybavení třídy počítačem a dataprojektorem, třídy postupně vybavujeme interaktivní tabulí. Učitelé gymnázia moderní technologie aktivně využívají při výuce .

Škola má k dispozici tři moderní počítačové učebny, jednu z učeben (rekonstrukce 2010) je možné využít i pro výuku celé třídy. Učebny výpočetní techniky vybavené dataprojektorem jsou využívány k výuce  předmětu Informatika a výpočetní technika, seminářů a i dalších předmětů.

Rozsáhlá počítačová síť (přes 100 počítačů) je spojena několika servery a připojena k internetu.  Od 1.června 2005 je celá škola připojena do sítě internet bezdrátovou linkou od firmy Vodafone, rychlost připojení je pravidelně navyšována. Škola má k dispozici vlastní doménu gymvod.cz. Všichni učitelé i studenti mají možnost používat školní e-mailovou schránku ve tvaru <uzivatel>@gymvod.cz. Podrobné informace o aktuálním vybavení školy výpočetní technikou, technické parametry připojení k internetu a počítačů včetně serverů najdete v ICT plánu školy.

V knihovně je bohatý výběr odborné literatury i beletrie, literatura je průběžně doplňována. S odbornou literaturou mohou žáci pracovat ve studovně, knihy je možné zapůjčit i domů. V knihovně jsou k dispozici časopisy, denní tisk, internet a kopírka.

K výuce tělesné výchovy slouží dvě tělocvičny a posilovna. Vedle školní budovy jsou dvě hřiště s moderním povrchem, běžecká dráha a doskočiště.

Školní zahrada se využívá zejména v jarním a letním období k výuce i k odpočinku žáků. Součástí zahrady jsou dvě letní učebny, které umožňují standardní výuku (např. jazyků, biologie,...). Ke konci školního roku je zahrada dějištěm společenské akce studentů, učitelů, rodičů i příznivců školy, tzv. Zahradní slavnosti.

V zrekonstruované školní jídelně se denně vaří dvě až tři jídla, která si studenti mohou objednat i přes internet.

Při této příležitosti děkujeme všem, kteří přispěli finančně nebo jinak k rozvoji a modernizaci školy.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)