Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Aktuální informace

Vážení rodiče, vážení studenti,

dle Metodického pokynu k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 vydaného hlavní hygieničkou s účinností od 17. ledna nařizuje Hygienická stanice hlavního města Prahy osobám po epidemiologicky významném kontaktu karanténu i tehdy, pokud byly tyto osoby očkovány nebo covid-19 prodělaly. O nařízené karanténě jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci informování SMS zprávou.

Výuka takových žáků přechází plynule na výuku distanční nebo smíšenou.

Další informace lze získat například na webovch stránkách https://www.edu.cz/upozornujeme-na-nove-vydany-metodicky-pokyn-k-narizovani-karanteny-izolace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19-s-ucinnosti-od-17-ledna-2022/.


Den otevřených dveří 26. 1. 2022 pouze on-line

Vážení rodiče, vážení zájemci o studium,

vzhledem k epidemiologické situaci Vám letos opět nabízíme tak trochu jiný DOD (pokud nám situace dovolí, zorganizovali bychom DOD během února). V jednotlivých odkazech naleznete některé informace o naší škole, které by Vás mohly zajímat.
Vstupte alespoň takto do otevřených virtuálních dveří Gymnázia Voděradská.

 

Obecné informace o škole:
Základní informace o škole v PowerPointu
Prezentace školy ve fotografiích

 

Informace k přijímacím zkouškám:

Přijímací řízení - termíny
Přijímací řízení - kritéria

 

Audiovizuální prezentace školy našich studentů:

 

Ředitel Centra Paraple David Lukeš o dlouhodobé spolupráci s Gymnáziem Voděradská:

 

DOD - základní informace o škole.pptx (24.3 MB)

Prezentace školy ve fotografiích.pptx (150.68 MB)

Přijímací řízení - termíny.pdf (129.15 kB)

Přijímací řízení - kritéria.pdf (99.06 kB)


Změny v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví

platné od 3. ledna 2022

Změny v mimořádných opatřeních.pdf (763.44 kB)


Hezké Vánoce a pohodový nový rok!


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách platné od 14. 12. 2021

Informace Ministerstva zdravotnictví.pdf (862.01 kB)


Testování žáků

Screeningové testování žáků na onemocnění covid-19 pokračuje i v následujících týdnech, a to vždy 1. vyučovací hodinu v týdnu. 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:  

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. 


Třídní schůzky 24. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci budou probíhat on-line třídní schůzky, které se uskuteční 24. 11. 2021 od 18:00. On-line třídní schůzka se bude konat přes Google Meet. Bližší informace o podobě třídních schůzek obdržíte od třídních vyučujících.

Pokud byste měli zájem o individuální konzultace s dalšími vyučujícími, je tak možné učinit po předchozí dohodě. Můžete využít e-mail či telefonický kontakt.


Testování žáků

Z rozhodnutí Vlády ČR bude probíhat testování žáků na onemocnění covid-19 antigenními testy i v pondělí 22. a 29. listopadu, a to podle stejných pravidel a se stejnými výjimkami jako v uplynulých dvou týdnech.


Testování žáků

Z rozhodnutí Vlády ČR je hl. m. Praha zařazeno mezi okresy, kde bude ve dnech 8. a 15. listopadu probíhat antigenní testování žáků na onemocnění covid-19. Prosíme v zájmu hladkého průběhu testování, aby žáci byli na svých místech v učebnách nejpozději v 7:50.

Testování se neúčastní žáci, kteří:

  • byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Prosíme všechny zletilé žáky nebo zákonné zástupce nezletilých žáků, pokud tito zletilí nebo nezletilí žáci spadají do některé uvedené výjimky a ještě o tom neinformovali třídní učitele, aby tak bezodkladně učinili. Děkujeme.

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování), mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:  

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
  • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, 
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. 

Testy provedené ve škole nelze využít pro žádné jiné aktivity. 

 

Další informace je možné získat na webu https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

Děkujeme za spolupráci.


Vyučující matematiky

Naše škola přijme na částečný úvazek vyučující/ho matematiky. Zájemci posílejte životopis na: info@gymvod.cz.

 


Ve dnech 25. a 26. 10. nebude vyhlášeno ředitelské volno a výuka probíhá dle platného rozvrhu.


Výsledky voleb do školské rady

 V opakovaných volbách do školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce žáků a zletilé studenty Lucie Simonová a Jakub Novotný

 Blahopřejeme a děkujeme všem za spolupráci


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)