Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Florbalový turnaj

Tradiční předvánoční florbalový turnaj se bude konat v pondělí 16. prosince pro vyšší gymnázium a v úterý 17. prosince pro nižší gymnázium.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve středu 4. prosince 2019 od 17:00 do 19:00 hodin.


Opravné maturitní zkoušky

Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v období jaro 2020 je pondělí 2. prosince.


Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve středu 20. listopadu od 18:00 v kmenových učebnách.


ISIC - revalidační známky

Upozornění pro studenty, kteří si chtějí nechat prodloužit platnost studentského průkazu ISIC. Prodloužení platnosti se provádí zakoupením revalidační známky v částce 180,-Kč.
Pokud máte zájem o prodloužení platnosti na rok 2020, uhraďte tuto částku v hotovosti na sekretariátu školy v termínu od 11. 11. do 22. 11. 2019

 Po tomto termínu již nebude možné revalidační známky objednávat.


Informace pro rodiče a žáky

Gymnázium Voděradská se ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na 6. listopad připojuje jen velmi omezeně.

Výuka bude probíhat jen s drobnými úpravami. 


Nabídka zahraničních zájezdů na červen 2020

Valencie a okolí - více informací u prof. Hošša.pdf (677.02 kB)

Paříž - více informací u prof. Procházkové.pdf (630.38 kB)

10x za památkami UNESCO (zájezd pro tercie až sexty) - více informací u prof. Drozdové.pdf (597.14 kB)

Jihozápadní Anglie - více informací u prof. Tadrosové.pdf (353.09 kB)


Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady

Na základě rozhodnutí Vojtěcha Brdlíka vzdát se funkce člena školské rady dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlašuji doplňující volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty. Oznamuji Vám, že jako zákonní zástupci nezletilých žáků či zletilí studenti máte právo navrhnout vhodné kandidáty na člena školské rady a rovněž máte právo volit a být zvoleni členy školské rady.
Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do 6. 11. 2019 písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: info@gymvod.cz.

Jména kandidátů budou zveřejněna 11. 11. 2019 na stránkách školy a následně 20. 11. 2019 proběhnou volby v budově gymnázia.


Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo průkazem totožnosti žáka školy).

 

Mgr. Jitka Fišerová
ředitelka školy


Studentský průkaz ISIC

Pro studenty, kteří si chtějí zařídit nový průkaz ISIC (nejde o prodloužení platného).

Od 7. 10. budete mít další možnost zhotovení studentského průkazu ISIC.
Pro zakoupení průkazu je nutné uhradit částku 290,-Kč v hotovosti na sekretariátu školy, zaslat na adresu fanta@gymvod.cz fotografii (formát jpg, bmp)  a vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u prof. Fanty.
Termín pro zakoupení průkazu je od 7. 10. do 18. 10. 2019


Zájezd Sicílie

Sicílie - aktualizovaný program (více informací u prof. Hrdličky).docx (24.43 kB)


Burza učebnic

Burza učebnic se koná v pondělí 16. září ve 13:30 v 1. patře budovy školy.


Angličtina 1.D a kvinty
Rozřazení do skupin pro výuku anglického jazyka bude k dispozici na nástěnce u kabinetu anglického jazyka v prvním patře.

 


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)