Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady

V letošním školním roce končí v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) funkční období Jana Svátka (zvoleného rodiči a studenty 9. 4. 2016) a Ivy Nahodilové (zvolené rodiči a studenty 19. 11. 2014). V této souvislosti vyhlašuji doplňující volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty a sděluji Vám, že jako zákonní zástupci nezletilých žáků či zletilí studenti máte právo navrhnout vhodné kandidáty na členy školské rady a rovněž máte právo volit a být zvoleni členy školské rady.
Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do 21. 4. 2017 písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: info@gymvod.cz.

Jména kandidátů budou zveřejněna 24. 4. 2017 na stránkách školy a následně 24. 5. 2017 od 7:30 do 9:00 a od 14:00 do 16.00 proběhnou volby v budově gymnázia.
Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo průkazem totožnosti žáka školy).

 

Mgr. Jitka Fišerová
ředitelka školy


18. 4. a 20. 4. 2017

Přijímací zkoušky - ředitelské volno pro studenty


Třídní schůzky

Ve středu 5. dubna se konají od 18:00 v kmenových učebnách třídní schůzky.


Hlasujte o podobě školní mikiny

Na níže uvedeném odkazu můžete rozhodnout o podobě školních mikin. Za organizátory Z. Hrabánková (SB).

http://schoolsunited.cz/skoly/gymnazium-praha-10-voderadska-2

 


Sportovní kurzy

Přihlašování na sportovní kurzy pro septimy a 3.D naleznete na dotaznik.gymvod.cz


Informace k volitelným seminářům 2017/2018


Mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE

V sobotu 18. 3. 2017 se budou na naší škole konat zkoušky z anglického jazyka FCE for Schools se slevou pro studenty Gymnázia Voděradská.

Přihlášky je nutné vyplnit a odevzdat do konce ledna prof. Drozdové, která případně poskytne i další informace.

Přihláška ke zkoušce.pdf (183.99 kB)


Den otevřených dveří

DOD se koná ve středu 25. ledna 2017 od 17 do 19 hodin.


Hezké Vánoce a pohodový nový rok!


Den otevřených dveří

DOD se koná ve středu 30. 11. 2016 od 17 do 19 hodin.


Třídní schůzky

Dne 23. 11. 2016 od 18 hodin se konají v kmenových třídách třídní schůzky. Všichni jsou srdečně zváni.


Nabídka zahraničních zájezdů na červen 2017

Zájezd do Salamanky.docx (15.07 kB)

Historie a příroda Litvy.docx (15.5 kB)

Technické_a_dopravní_zajímavosti_Německa - info u p. Procházkové.pdf (467.12 kB)

Jižní Anglie - info u p. Drozdové.pdf (347.3 kB)