Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Aktuální akce a informace

Dějiny reformace - výstava na Gymnáziu Voděradská

17. 1. 2020

V pondělí 20. ledna proběhne ve druhém patře gymnázia malá vernisáž výstavy, která připomíná pětisté výročí počátků reformace a její průběh v českých zemích. Výstavu naše gymnázium pořádá ve spolupráci s Německým kulturním fórem střední a východní Evropy a Českobratrskou církví evangelickou. Potrvá do 16. února.


Den otevřených dveří

16. 1. 2020

Den otevřených dveří se koná ve středu 22. ledna 2020 od 17:00 do 19:00 hodin.

 


Gymvod tvoří pro Paraple

13. 12. 2019

Dne 17. 12. 2019 se v budově gymnázia koná charitativní prodej pečiva a drobných vánočních výrobků, 20. 12. pak proběhne v Divadle U Hasičů již 7. ročník vánoční dobročinné akademie. Obě akce pořádáme tradičně ve prospěch Centra Paraple.


Florbalový turnaj

13. 12. 2019

Tradiční předvánoční florbalový turnaj se bude konat v pondělí 16. prosince pro vyšší gymnázium a v úterý 17. prosince pro nižší gymnázium.


Den otevřených dveří

29. 11. 2019

Den otevřených dveří se koná ve středu 4. prosince 2019 od 17:00 do 19:00 hodin.


Opravné maturitní zkoušky

27. 11. 2019

Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v období jaro 2020 je pondělí 2. prosince.


Třídní schůzky

14. 11. 2019

Třídní schůzky se konají ve středu 20. listopadu od 18:00 v kmenových učebnách.


ISIC - revalidační známky

7. 11. 2019

Upozornění pro studenty, kteří si chtějí nechat prodloužit platnost studentského průkazu ISIC. Prodloužení platnosti se provádí zakoupením revalidační známky v částce 180,-Kč.
Pokud máte zájem o prodloužení platnosti na rok 2020, uhraďte tuto částku v hotovosti na sekretariátu školy v termínu od 11. 11. do 22. 11. 2019

 Po tomto termínu již nebude možné revalidační známky objednávat.


Informace pro rodiče a žáky

5. 11. 2019

Gymnázium Voděradská se ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na 6. listopad připojuje jen velmi omezeně.

Výuka bude probíhat jen s drobnými úpravami. 


Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady

22. 10. 2019

Na základě rozhodnutí Vojtěcha Brdlíka vzdát se funkce člena školské rady dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlašuji doplňující volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty. Oznamuji Vám, že jako zákonní zástupci nezletilých žáků či zletilí studenti máte právo navrhnout vhodné kandidáty na člena školské rady a rovněž máte právo volit a být zvoleni členy školské rady.
Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do 6. 11. 2019 písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: info@gymvod.cz.

Jména kandidátů budou zveřejněna 11. 11. 2019 na stránkách školy a následně 20. 11. 2019 proběhnou volby v budově gymnázia.


Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo průkazem totožnosti žáka školy).

 

Mgr. Jitka Fišerová
ředitelka školy


Studentský průkaz ISIC

2. 10. 2019

Pro studenty, kteří si chtějí zařídit nový průkaz ISIC (nejde o prodloužení platného).

Od 7. 10. budete mít další možnost zhotovení studentského průkazu ISIC.
Pro zakoupení průkazu je nutné uhradit částku 290,-Kč v hotovosti na sekretariátu školy, zaslat na adresu fanta@gymvod.cz fotografii (formát jpg, bmp)  a vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u prof. Fanty.
Termín pro zakoupení průkazu je od 7. 10. do 18. 10. 2019


Burza učebnic

10. 9. 2019

Burza učebnic se koná v pondělí 16. září ve 13:30 v 1. patře budovy školy.


2. 9. 2019
Angličtina 1.D a kvinty
Rozřazení do skupin pro výuku anglického jazyka bude k dispozici na nástěnce u kabinetu anglického jazyka v prvním patře.

 


Rozřazovací test z AJ

27. 8. 2019

Rozřazení studentů 1.D do skupin na výuku anglcikého jazyka proběhne již v pondělí 2. září

Připomínáme studentům, aby si přinesli sluchátka!


Nový školní rok 2019/2020

25. 8. 2019

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v pondělí 2. září v kmenových učebnách od 9:00.

Nový rozvrh hodin pro nadcházející školní rok naleznete v sekci Studium.

Již ve středu 4. září proběhne tradiční fotografování tříd.


Jednotné zkušební schéma maturitní zkoušky

12. 8. 2019

Přesné termíny a časy písemných prací a didaktických testů pro podzim 2019 jsou k nahlédnutí v příloze.

Pozvánky budou rozesílány maturantům v pátek 16. srpna.

JZSpodzim-2019prilohy1-7.pdf (468.74 kB)


Burza učebnice

20. 6. 2019

Tradiční burza učebnic se koná ve čtvrtek 27. června ve 13:00 v 1. patře budovy školy.


Opravné maturitní zkoušky

19. 6. 2019

Maturanti v termínu podzim 2019 se mohou zastavit v kanceláři zástupce pro výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

 


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)