Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve středu 22. listopadu od 18:00 v kmenových učebnách.


ISIC - revalidační známky

 Upozornění pro studenty, kteří si chtějí nechat prodloužit platnost studentského průkazu ISIC. Prodloužení platnosti se provádí zakoupením revalidační známky v částce 180,-Kč.
Pokud máte zájem o prodloužení platnosti na rok 2018, zašlete uvedenou částku na účet školy 3673370237/0100 a pro identifikaci uveďte svůj variabilní symbol.
Peníze posílejte v období od 15. 11. do 30. 11. 2017. Po tomto termínu již nebude možné revalidační známky objednávat.


Doplňující volby do školské rady

Doplňující volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty proběhnou 22. 11. 2017 od 10:30      do 14:00 a během třídních schůzek od 18:00 do 20:00 v budově gymnázia.
Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo průkazem totožnosti žáka školy).

Kandidáti do školské rady.pdf (335.4 kB)


Vážení strávníci,
 
dne 20.10.2017 od 13h. bude telefonní linka školní jídelny přesměrována k volební komisi. Pokud budete potřebovat odhlásit obědy apod., využijte email, internet. objednávání, nebo zavolejte do školní jídelny v pondělí 23.10. od 6,30h.
 
Děkujeme za pochopení 


Nabídka zahraničních zájezdů na červen 2018

Salzbursko - bližší informace u prof. Ciglerové.doc (179 kB)

Ženeva, Provence, Monako - bližší informace u prof. Procházkové.pdf (587.09 kB)

Jizni Anglie - bližší informace u prof. Tadrosové.doc (32 kB)


Oznámení o konání opakovaných voleb do školské rady

Ve středu 22. 11. 2017 proběhnou opakované doplňující volby členů do školské rady. V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) skončilo funkční období Jana Svátka (zvoleného rodiči a studenty 9. 4. 2016) a Ivy Nahodilové (zvolené rodiči a studenty 19. 11. 2014). Vzhledem k nízké volební účasti doplňujících voleb do školské rady ze dne 24. 5. 2017, vyhlašuji opakované doplňující volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty a sděluji Vám, že jako zákonní zástupci nezletilých žáků či zletilí studenti máte právo navrhnout vhodné kandidáty na členy školské rady a rovněž máte právo volit a být zvoleni členy školské rady.
Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci    o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do 23. 10. 2017 písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: info@gymvod.cz.
Jména kandidátů budou zveřejněna 23. 10. 2017 na stránkách školy a následně 22. 11. 2017 proběhnou volby v budově gymnázia.
Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo průkazem totožnosti žáka školy).

 

Mgr. Jitka Fišerová
ředitelka školy


Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče žáků, že návrat ze zájezdu do Anglie je zhruba o 3 hodiny opožděn.

Očekávaný návrat ke škole je nyní 18:00.

Děkujeme za pochopení.


Studentské parlamentní volby 2017 - výsledky

Výsledky a volební statistika - Gymvod.xlsx (20.12 kB)

Výsledky voleb - celostátní úroveň.pdf (538.23 kB)


Studentské parlamentní volby 2017 na Voděradské

Kdy? 3. října 2017 (7:45 - 15:00)

Kde? Učebna AJ1

Kdo? Studenti starší 15 let

Pokyny pro voliče.pdf (134.04 kB)


Angličtina - rozřazovací testy

Ve čtvrtek 7.září budou studenti kvint a 1.C, kteří test nepsali v červnu, skládat zkoušku z angličtiny. Třídní QA, QB a 1.C znají jména studentů, kterých se testování týká. Ke zkoušce si prosím přineste vlastní sluchátka a CZK 110. Prezence bude probíhat v chodbě u učeben IVT od 9:40.


Horké informace BLANKENBURG !!!

Odjezd:    Pondělí 4. 9. 2017. Sraz na Hlavním nádraží před restaurací BURGER KING v 8:00

                Nezapomeňte jídlo na cestu (trvá 7 hodin), začínáme večeří !!!
Nové:      S sebou slušné oblečení na vystoupení sboru, nejlépe bílé blůzky a košile, černé desky na noty

 

Změna:    Budeme ubytováni v jiném zařízení, trochu vyšší úroveň za  stejné ceny, plná penze, 

                     http://bikerwirt-harz.de

 

Kontakty: Kniehl 601 325 870, v Německu 0049 176 516 937 92

                  Zittová 774 150 761


Zahájení školního roku 2017/2018

4. září 2017 v kmenových učebnách

TC, 1.C v 8:00

ostatní třídy v 9:00 - dvě třidnické hodiny

5. září 2017

výuka podle rozvrhu do 5. nebo 6. vyučovací hodiny

 

Těšíme se na Vás!

Kmenové učebny 2017-2018.xlsx (12.14 kB)


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU