Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Aktuální akce a informace

Upozornění pro rodiče

9. 10. 2017

Upozorňujeme rodiče žáků, že návrat ze zájezdu do Anglie je zhruba o 3 hodiny opožděn.

Očekávaný návrat ke škole je nyní 18:00.

Děkujeme za pochopení.


27. 9. 2017

Studentské parlamentní volby 2017 na Voděradské

Kdy? 3. října 2017 (7:45 - 15:00)

Kde? Učebna AJ1

Kdo? Studenti starší 15 let

Pokyny pro voliče.pdf (134.04 kB)


31. 8. 2017

Angličtina - rozřazovací testy

Ve čtvrtek 7.září budou studenti kvint a 1.C, kteří test nepsali v červnu, skládat zkoušku z angličtiny. Třídní QA, QB a 1.C znají jména studentů, kterých se testování týká. Ke zkoušce si prosím přineste vlastní sluchátka a CZK 110. Prezence bude probíhat v chodbě u učeben IVT od 9:40.


Horké informace BLANKENBURG !!!

29. 8. 2017

Odjezd:    Pondělí 4. 9. 2017. Sraz na Hlavním nádraží před restaurací BURGER KING v 8:00

                Nezapomeňte jídlo na cestu (trvá 7 hodin), začínáme večeří !!!
Nové:      S sebou slušné oblečení na vystoupení sboru, nejlépe bílé blůzky a košile, černé desky na noty

 

Změna:    Budeme ubytováni v jiném zařízení, trochu vyšší úroveň za  stejné ceny, plná penze, 

                     http://bikerwirt-harz.de

 

Kontakty: Kniehl 601 325 870, v Německu 0049 176 516 937 92

                  Zittová 774 150 761


Zahájení školního roku 2017/2018

25. 8. 2017

4. září 2017 v kmenových učebnách

TC, 1.C v 8:00

ostatní třídy v 9:00 - dvě třidnické hodiny

5. září 2017

výuka podle rozvrhu do 5. nebo 6. vyučovací hodiny

 

Těšíme se na Vás!

Kmenové učebny 2017-2018.xlsx (12.14 kB)


Úřední hodiny během prázdnin

30. 6. 2017

Úterý    9,00 - 12,00

Středa 12,00 - 15,00

od 3.7. - 7.7.2017 škola zavřená


Pěkné prázdniny!

29. 6. 2017


Třídní schůzky

1. 6. 2017

Třídní schůzky pro rodiče našich nových studentů se konají ve středu 7. června. Začátek je v 17:00 na školní zahradě.

Těšíme se na Vás.

   


Doplňující volby do školské rady

26. 5. 2017

Vzhledem k nízké volební účasti (menší než potřebná jedna pětina oprávněných voličů) se budou doplňující volby                   do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty opakovat na podzim školního roku 2017/2018.


Zkoušky FCE

24. 5. 2017

Studenti, kteří na naší škole konali zkoušku FCE, se ve čtvrtek 25. 5. 2017 o velké přestávce dostaví do studovny k předání certifikátů.

Renáta Drozdová


Doplňující volby do školské rady - 24. 5. 2017

22. 5. 2017

Doplňující volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty proběhnou již tuto středu 24. 5. 2017 od 7:30 do 9:00 a od 14:00 do 16.00 v budově gymnázia.
Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo průkazem totožnosti žáka školy).

Kandidáti do Školské rady.pdf (322.14 kB)


Přijímací řízení 2017/2018 - čtyřleté, šestileté a osmileté studium

27. 4. 2017

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 jsou k dispozici online v sekci Přijímačky. Pro zjištění svého umístění slouží evidenční číslo, které Vám bylo zasláno spolu s  pozvánkou k přijímacímu řízení.

www.gymvod.cz/vysledky


Doplňující volby do školské rady

24. 4. 2017

Doplňující volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty proběhnou 24. 5. 2017 od 7:30      do 9:00 a od 14:00 do 16.00 v budově gymnázia.
Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo průkazem totožnosti žáka školy).

 

Kandidáti do Školské rady.pdf (321.65 kB)


Přijímací zkoušky

24. 4. 2017

Nahlížení do spisů bude umožněno 28. 4. 2017 od 14:00 do 17:00.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 2. 5. 2017).


Studentský parlament

11. 4. 2017

Schůzka studentského parlamentu se přesouvá ze středy 12. dubna na 26. dubna.


Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady

7. 4. 2017

V letošním školním roce končí v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) funkční období Jana Svátka (zvoleného rodiči a studenty 9. 4. 2016) a Ivy Nahodilové (zvolené rodiči a studenty 19. 11. 2014). V této souvislosti vyhlašuji doplňující volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty a sděluji Vám, že jako zákonní zástupci nezletilých žáků či zletilí studenti máte právo navrhnout vhodné kandidáty na členy školské rady a rovněž máte právo volit a být zvoleni členy školské rady.
Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do 21. 4. 2017 písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: info@gymvod.cz.

Jména kandidátů budou zveřejněna 24. 4. 2017 na stránkách školy a následně 24. 5. 2017 od 7:30 do 9:00 a od 14:00 do 16.00 proběhnou volby v budově gymnázia.
Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo průkazem totožnosti žáka školy).

 

Mgr. Jitka Fišerová
ředitelka školy


18. 4. a 20. 4. 2017

7. 4. 2017

Přijímací zkoušky - ředitelské volno pro studenty


Třídní schůzky

30. 3. 2017

Ve středu 5. dubna se konají od 18:00 v kmenových učebnách třídní schůzky.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)