Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Třídní schůzky

Třídní schůzky plánované na 22. 4 . 2020 se z důvodu nařízení vlády o uzavření škol nekonají!


Přípravné kurzy

Gymnázium nepovažuje přípravné kurzy organizované pro školní rok 2019/2020 za ukončené. Výuka v přípravných kurzech probíhá aktuálně distanční formou studia v souladu s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR ze dne 11. 3. 2020. Tímto nařízením Vlády ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těmito školami.

Předpokládáme, s ohledem na informace, které máme k dispozici z MŠMT ČR, že přípravné kurzy budou pokračovat, jakmile to situace v souvislosti s pandemií COVID-19 umožní.
Kurzy, formou prezenčního studia budou pokračovat i před termínem písemných přijímacích zkoušek. Jejich termíny budou upřesněny v návaznosti na sdělení Vlády ČR a MŠMT ČR ohledně návratu studentů do škol.

Vedoucí přípravných kurzů v souladu s distanční formou studia, která aktuálně probíhá na celém území ČR, jsou s jejich účastníky ve spojení.

 

Všem děkujeme za pochopení. Sledujte, prosím, průběžně uveřejňované informace na webových stránkách školy.

Další informace naleznete na https://www.gymvod.cz/pripravne-kurzy/.

 

 


Informace

V reakci na množící se dotazy ohledně plánovaného zájezdu do U.S.A. s lítostí oznamujeme, že s přihlédnutím k aktuální situaci byl zájezd zrušen.


Přijímací a maturitní zkoušky

MŠMT v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Termín přijímací zkoušky se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol.  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Časové schéma přijímacích zkoušek 2020.pdf (128.49 kB)


Domácí příprava studentů

Během uzavření školy jsou studenti povinni věnovat se domácí přípravě a prostřednictvím vzdělávacího portálu, internetu, Bakalářů nebo e-mailu být v kontaktu se svými vyučujícími a plnit zadané úkoly.

 


Zrušení lyžařských kurzů QA a QB

Lyžařské kurzy QA a QB jsou zrušeny.

Probíhající lyžařský kurz DB bude dokončen dle plánu.


Uzavření školy

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se od středy 11. 3. do odvolání uzavírá škola. O další situaci budeme informovat na webových stránkách.


Během uzavření školy jsou studenti vyzváni k domácí přípravě a prostřednictvím vzdělávacího portálu, internetu nebo e-mailu budou v kontaktu se svými vyučujícími.


Informace

Ve středu 4. března po maturitním plese začíná vyučování tradičně od 3. vyučovací hodiny. 

Studenti OA, OB a 4.C mají celý den studijní volno.


Hledáme hospodářku do školní jídelny. Bližší informace na: info@gymvod.cz


Informace k volitelným seminářům 2020/2021

http://www.gymvod.cz/volitelne-seminare/ISIC a revalidace

Pro studenty, kteří si chtějí zařídit nový průkaz ISIC.

Od 10. 2. 2020 budete mít další možnost zhotovení studentského průkazu ISIC.
Pro zakoupení průkazu je nutné uhradit částku 290,-Kč v hotovosti na sekretariátu školy, zaslat              na adresu fanta@gymvod.cz fotografii (formát jpg, bmp) a vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u prof. Fanty.
Termín pro zakoupení průkazu je 
od 10. 2. do 14. 2. 2020.


Pro studenty, kteří si chtějí prodloužit průkaz ISIC na rok 2020.

Prodloužení platnosti se provádí zakoupením revalidační známky v částce 180,-Kč.
Pokud máte zájem o prodloužení platnosti na rok 2020, uhraďte tuto částku v hotovosti na sekretariátu školy v termínu od 10. 2. do 14. 2. 2020.


Vydávání vysvědčení

Vysvědčení za 1. pololetí se vydává ve čtvrtek 30. ledna od 8:00 v kmenových učebnách.


<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)