Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium budou zveřejněny 16. června 2020.

Výsledky přijímacích zkoušek pro víceletá studia budou zveřejněny 17. června 2020.


Třídnické a konzultační hodiny

Od pondělí 22. června do úterý 30. června se otevírá škola všem žákům nižšího a vyššího gymnázia za účelem třídnických hodin a předmětových konzultací. Rozvrh těchto hodin naleznete ve webové nebo mobilní aplikaci Bakaláři. Hodiny jsou rozvrženy tak, aby v jedné skupině bylo přítomno maximálně 15 osob.

S ohledem na pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nutné dodržovat některá hygienická opatření. Žáci se po chodbách pohybují s rouškou. Během dne (až na výjimky) setrvávají pouze v jedné učebně. Po příchodu do učebny si žáci umyjí ruce a použijí desinfekci. Při dodržení minimální vzdálenosti 1,5 m si mohou žáci odložit roušku do sáčku. Každý žák sedí sám v lavici. 

Účast na hodinách je dobrovolná. 

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze po odevzdání vyplněného čestného prohlášení.

Čestné prohlášení.pdf (268.76 kB)


Matematika+

Prosíme studenty, kteří u nás budou konat výběrovou zkoušku Matematika+, aby si předem ověřili, že jejich kalkulačka patří mezi povolené typy. V případě, že vaše kalkulačka není ani v jednom seznamu v odkazu, kontaktujte nás pro urychlení organizace zkoušky emailem.

Studenti mají dále povinnost před vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení (viz přílohu). 

 


Povolené kalkulačky.docx (25.6 kB)

Čestné prohlášení.pdf (268.76 kB)


Přijímací zkoušky - čestné prohlášení

Upozorňujeme všechny uchazeče, že mají povinnost před vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení (součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo naleznete v příloze).    V případě neodevzdání čestného prohlášení nebude uchazeč připuštěn k přijímací zkoušce. 
Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu ředitelce školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Čestné prohlášení.pdf (268.76 kB)


Přijímací zkoušky 2020 - aktualizace harmonogramu zkoušek

V příloze jsou zveřejněné základní informace k průběhu přijímacích zkoušek 2020. Harmonogram zkoušek pro uchazeče o čtyřleté a víceleté studium vychází z termínů stanovených MŠMT.

Základní informace k přijímacím zkouškám - víceleté studium.pdf (430.17 kB)

Základní informace k přijímacím zkouškám - čtyřleté studium.pdf (427.45 kB)


Možnost vyzvednutí věcí ze šatních skříněk

Ve dnech 4. 6. a 5. 6. mají žáci možnost vyzvednout si ze svých šatních skříněk potřebné věci dle následujícího rozpisu. Nejedná se o úklid skříněk – vyklízet se budou v týdnu od 22. 6.

Každý žák, který si přijde pro věci do skříně odevzdá při vstupu do školy vyplněné Čestné prohlášení (naleznete v příloze). Bez tohoto prohlášení nebude vpuštěn do školy.

 

Datum

Čas

Třídy

4. 6. 2020

10:30 – 11:00

PA, PB

 

11:00 – 11:30

DA, DB

 

11:30 – 12:00

TA, TB

 

12:00 – 12:30

TC, KA

 

12:30 – 13:00

KB, KC

 

13:00 – 13:30

QA, QB

5. 6. 2020

10:30 – 11:00

QC, 1.D

 

11:00 – 11:30

SA, SB

 

11:30 – 12:00

2.C, EA

 

12:00 – 12:30

EB, 3.C

Čestné prohlášení.pdf (268.76 kB)


Přípravné kurzy - poslední hodina

V souvislosti s uvolňováním epidemiologické situace ve školství jsme se rozhodli poskytnout možnost prezenčně absolvovat poslední hodinu přípravných kurzů před přijímacími zkouškami. Každý účastník kurzu musí přinést vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

Závěrečná hodina přípravných kurzů se uskuteční dle harmonogramu uvedeného v příloze. Účast na výuce prosím potvrďte na emailovou adresu vyučujícího.

4leté studium - přípravné kurzy.pdf (450.78 kB)

6leté studium - přípravné kurzy.pdf (385.76 kB)

8leté studium - přípravné kurzy.pdf (396.24 kB)

Čestné prohlášení.pdf (268.76 kB)


Zájezd do Anglie

Upozorňujeme všechny žáky přihlášené na červnový zájezd do Anglie paní profesorky Tadrosové a jejich zákonné zástupce, že z důvodů pandemie covid-19 se zájezd nekoná.


Konzultace pro maturanty

Od 11. května probíhají v budově školy konzultace pro žáky maturitních ročníků. 

Přihlašování probíhá na vzdělávacím portále. Všichni žáci jsou povinni se řídit pokyny připojenými k této zprávě. Při vstupu do budovy odevzdejte prosím vyplněné čestné prohlášení, které si je možné stáhnout zde nebo vyplnit na vrátnici. 

Čestné prohlášení.pdf (268.76 kB)

Podmínky pro zajištění vzdělávacích aktivi pro žáky.docx (28.38 kB)


Třídní schůzky

Třídní schůzky plánované na 22. 4 . 2020 se z důvodu nařízení vlády o uzavření škol nekonají!


Přípravné kurzy

Gymnázium nepovažuje přípravné kurzy organizované pro školní rok 2019/2020 za ukončené. Výuka v přípravných kurzech probíhá aktuálně distanční formou studia v souladu s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR ze dne 11. 3. 2020. Tímto nařízením Vlády ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těmito školami.

Předpokládáme, s ohledem na informace, které máme k dispozici z MŠMT ČR, že přípravné kurzy budou pokračovat, jakmile to situace v souvislosti s pandemií COVID-19 umožní.
Kurzy, formou prezenčního studia budou pokračovat i před termínem písemných přijímacích zkoušek. Jejich termíny budou upřesněny v návaznosti na sdělení Vlády ČR a MŠMT ČR ohledně návratu studentů do škol.

Vedoucí přípravných kurzů v souladu s distanční formou studia, která aktuálně probíhá na celém území ČR, jsou s jejich účastníky ve spojení.

 

Všem děkujeme za pochopení. Sledujte, prosím, průběžně uveřejňované informace na webových stránkách školy.

Další informace naleznete na https://www.gymvod.cz/pripravne-kurzy/.

 

 


Informace

V reakci na množící se dotazy ohledně plánovaného zájezdu do U.S.A. s lítostí oznamujeme, že s přihlédnutím k aktuální situaci byl zájezd zrušen.


<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)