Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Aktuální akce a informace

Testování

3. 9. 2021

Pondělní testování žáků jedoucích na seznamovací a rozlučkové kurzy proběhne v těchto třídách:

 

PA - v učebně F3

TC - v učebně ŠJ

KB - ve studovně

1.D - v učebně ZSV1


Volby do školské rady

31. 8. 2021

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) opakované volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Přihlášky do kandidátky školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy je možno podat do 17. 9. 2021 do 12:00. Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do uvedeného data písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: info@gymvod.cz.

Jména kandidátů budou zveřejněna 18. 9. 2021 na stránkách školy a následně ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2021 proběhnou on-line volby prostřednictvím systému Bakaláři.

 

Mgr. Jitka Fišerová

ředitelka školy


Rozřazovací test z anglického jazyka

30. 8. 2021

Náhradní termín rozřazovacího testu z anglického jazyka pro žáky kvint a 1.D se uskuteční ve středu 1. září  od 10:30 v učebně VT3 (1. patro vzadu). Přineste si s sebou prosím sluchátka!


Burza učebnic

30. 8. 2021

Burza učebnic se koná ve čtvrtek 2. září na zahradě školy od 12:00.

Ve vnitřních prostorách školy je nutné používat respirátor.


Zahájení školního roku

24. 8. 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září v 9:00 v kmenových učebnách.

Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne testování žáků na onemocnění covid-19 antigenními testy. 1. září zajistí vyučování třídní učitelé ve svých třídách ihned na začátku úvodní hodiny.

 

Pokyny MŠMT uvádějí, že testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tyto informace prosím předávejte v den prvního příchodu do školy třídnímu učiteli.

Kmenové učebny 2021-22.xlsx (14.34 kB)


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

23. 7. 2021

Termín pro podání přihlášky k profilové zkoušce (ústní) byl prodloužen do 30. července. Prosíme případné zájemce, aby zanechali vyplněné přihlášky na vrátnici v době od 8:00 do 15:00.  Více informací naleznete v sekci Studium/maturita.


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

15. 7. 2021

Informace pro studenty mající zájem konat maturitní zkoušku v pátek 3. září naleznete v sekci Studium/maturita.


Přihláška na adaptační kurz

12. 7. 2021

Přihlášku pro rodiče žáků nové primy, tercie a 1.D je možné stáhnout v případě potřeby i z následujícího odkazu. Vyplněnou ji zašlete prosím na info@gymvod.cz.

Kurz se koná ve dnech 6. - 8. září tohoto roku. 

 

Prihlaska.pdf (123.74 kB)


Úřední hodiny sekretariátu během prázdnin

1. 7. 2021

úterý od 9:00 do 12:00

středa od 12:00 do 15:00

 

(mimo 27. a 28. 7. 2021)


Pohodové prázdniny a pěkné léto!

30. 6. 2021


Volby do školské rady

25. 6. 2021

Vzhledem k nízké volební účasti (menší než potřebná jedna pětina oprávněných voličů) se budou volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty opakovat na podzim školního roku 2021/2022.

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni ve volbách do školské rady Mgr. Jana Málková a Vít Růžička.
Blahopřejeme


Třídní schůzky

21. 6. 2021

Třídní schůzky pro rodiče našich nových studentů se konají ve středu 23. června. Začátek je v 17:00 na školní zahradě.


Vzhledem k epidemiologické situaci bude vstup do budovy umožněn pouze osobě, která

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • má doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • má doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Děkujeme a těšíme se na Vás.


Rozřazovací test z anglického jazyka

21. 6. 2021

Rozřazovací test z anglického jazyka pro studenty budoucí 1.D se bude konat ve čtvrtek 24. června od 13:30 do 15:00 v učebnách VT1 a VT3 v 1. patře vzadu. (Za schodištěm doprava a dozadu.) Přineste si prosím svá sluchátka.

 

Pro vstup do budovy školy je nutné předložit negativní test ne starší 72 hodin / potvrzení o prodělaném covidu / potvrzení o očkování podle pravidel platných pro prezenční výuku ve škole.


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - náhradní termín

14. 6. 2021

Výsledky přijímacího řízení (náhradní termín) pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici online v sekci Přijímačky. Pro zjištění svého umístění slouží evidenční číslo, které Vám bylo zasláno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení.
www.gymvod.cz/vysledky


Volby do školské rady - kandidátní listina

9. 6. 2021

Volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty proběhnou ve dnech 23. 6. a 24. 6. 2021. Hlasování bude ukončeno 24. 6. ve 20:00. Volby proběhnou on-line prostřednictvím systému Bakaláři. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská.

Volba členů školské rady je anonymní a provedete ji označením vybraných kandidátů. V anketě může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Za každého žáka školy může být zákonnými zástupci zaslán pouze jeden hlas.

Kandidáti do školské rady.pdf (83.6 kB)


Testování po zbytek školního roku

3. 6. 2021

Od pondělí 7. června se na onemocnění covid-19 testují každé pondělí do konce školního roku po 7:30 všichni žáci vyššího gymnázia a od pondělí 14. června pak každé pondělí i žáci nižšího gymnázia. 

Třída QC se testuje v pondělí 7. června výjimečně na začátku hodiny ČJ, třída SA před hodinou M a třída SC na začátku hodiny M.

V pondělí 7. června se antigenně testují ti žáci nižšího gymnázia, kteří se nezúčastnili PCR testování v pátek 28. května.

Pokud se někdo z žáků testování nezúčastní, prosíme zákonné zástupce, aby informovali třídní učitele, kdy žáci přijdou v týdnu poprvé do školy, aby mohlo být zajištěno testování v náhradním termínu.

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Testování se neprovádí u osob, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.


Aktuální informace

25. 5. 2021

V pondělí 31. května proběhne od 7:30 další antigenní testování studentů vyššího gymnázia. Toto testování bude probíhat pravděpodobně každé pondělí do konce školního roku. Pokud někdo ze studentů se tohoto testování nezúčastní a nevztahuje se na něj některá z výjimek, podrobí se testu ihned po příchodu do školy. V tomto případě prosíme zákonné zástupce, aby informovali třídní učitele, kdy se stak stane.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a doloží, že:

I) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

II) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

III) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění covid-19.


Aktuální informace

24. 5. 2021

V pátek 28. května proběhne od 7:30 poslední PCR testování žáků nižšího gymnázia. Platnost tohoto testu je 14 dní. Pokud nebude některý žák testování přítomen, bude třeba ho otestovat v následující pondělí 31. testem antigenním. Rodiče takových žáků prosíme, aby informovali třídní vyučující, kdy se žáci do školy vrátí.

Zároveň se mění pravidla pro výjimky z testování. 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a doloží, že:

1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

II) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

III) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění covid-19.


Přijímací zkoušky - vstup do budovy školy pro zákonné zástupce

20. 5. 2021

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

v rámci odevzdání zápisových lístků či odvolání je nutné při vstupu do budovy školy dodržovat epidemiologická nařízení a vstup bude umožněm pouze osobě, která

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • má doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  •  má doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Děkujeme


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)