Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Třídní schůzky 11. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci není možný klasický průběh třídních schůzek. Rádi bychom Vás tedy pozvali na on-line třídní schůzky, které se uskuteční 11. 11. 2020 od 18:00. On-line třídní schůzka bude probíhat přes Google Meet. Využijte přihlašovací údaje svých dětí a před 18:00 Vám třídní vyučující zašle na Google Classroom odkaz sloužící k připojení na on-line třídní schůzku.

Pokud byste měli zájem o individuální konzultace s dalšími vyučujícími, je tak možné učinit po předchozí dohodě. Můžete využít e-mail či telefonický kontakt.


Přihlašování k maturitní zkoušce

Pokyny k přihlašování k maturitní zkoušce v termínu jaro 2021 naleznete v sekci Maturita.


Informace k novým omezením od 14. října 2020

V souvislosti s novými opatřeními vlády od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 platí následující změny:

 • výuka tříd vyššího i nižšího gymnázia bude probíhat distančním způsobem
 • je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů ve škole
 • žáci a studenti jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání dle platného rozvrhu.


Opatření pro školy platná od 12. října 2020

Na základě nových krizových opatření vlády budou od 12. října platné následující úpravy:

 • výuka tříd vyššího gymnázia probíhá i nadále distančním způsobem
 • výuka tříd nižšího gymnázia (žáci plnící povinnou školní docházku) probíhá beze změn prezenčním způsobem
 • 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října.


Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 (viz příloha) bude probíhat výuka tříd vyššího gymnázia od 5. 10. do 18. 10. 2020 distančním způsobem. Žáci plnící povinnou školní docházku pokračují v prezenční výuce dle rozvrhu.

Nařízení HS_1.10.2020.pdf (2.96 MB)


Mimořádná opatření

Vážení rodiče, vážení studenti, sledujte prosím aktuální suplování na webových stránkách školy. Z důvodů nařízené karentény se třídy KC, EB, OA a žáci semináře Tvůrčí psaní vzdělávají 29. a 30. září distančně. Tito žáci nesmějí vstoupit z rozhodnutí hygienické stanice po dobu karantény do budovy školy. Děkujeme za pochopení.


Na pátek dne 25. 9. 2020 nebude vyhlášeno ředitelské volno a výuka probíhá dle platného rozvrhu.


Aktuální situace

Vážení rodiče, vážení studenti, vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci v Praze Vás prosíme o častější sledování této stránky s informacemi k aktuálnímu dění. 

 

Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti distanční výuky prosíme všechny žáky, aby si v případě vyhlášení přechodu na distanční výuku nenechávali v šatních skříňkách učebnice a jiné pomůcky, které budou při práci doma potřebovat.


Protiepidemiologická opatření

Vážení studenti, vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je od pátku 18. 9. nařízeno ve všech prostorách školy nosit povinně roušky, tedy i ve třídách během výuky. Tímto Vás žádáme, aby každý žák měl k dispozici nejméně 2 roušky (jednu uschovanou jako náhradní v sáčku).

Děkujeme za pochopení


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Opravné a náhradní maturitní zkoušky v termínu podzim 2020 se konají v pátek 4. září od 8:00 ve studovně školy v 1. patře.

Ve společných prostorách školy se pohybujeme se zakrytými ústy a nosem.


Základní pravidla v případě zavedení distanční výuky

Vážení studenti, vážení rodiče,
dovolte nám několik poznámek na úvod školního roku 2020/2021, které se týkají zvláštních pravidel       v případě omezení osobní přítomnosti žáků ve škole.

 • Žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem dle konkrétních podmínek stanovených školou, pokud               z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků alespoň jedné třídy.

 • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 • Základním komunikačním zdrojem pro zákonné zástupce se v takové situaci stávají webové stránky školy, dále je možné využívat e-mailovou komunikaci, telefonický kontakt.

 • Žáci a vyučující používají během distanční výuky jednotnou komunikační platformu – Google Classroom.

 • V případě distančního vzdělávání je žák hodnocen podle klasifikačního řádu s možným přihlédnutím ke specifickým podmínkám pro toto vzdělávání.          


Zahájení školního roku

Školní rok 2020/21 zahájíme od 9:00 v kmenových učebnách. 

Třída 4.C se sejde v 10:00.

S přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci přistoupila naše škola k povinnosti mít ve společných prostorách školy zakrytá ústa a nos rouškou.

Třídy QA a QB čekají v 9:00 a 10:30 rozřazovací testy z anglického jazyka v učebnách IVT. 

Přineste si prosím svá vlastní sluchátka!

Kmenové učebny 2020-2021.xlsx (13.91 kB)


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)