Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Volby do školské rady - kandidátní listina

Volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty proběhnou ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2021. Hlasování bude ukončeno 1. 10. ve 20:00. Volby proběhnou on-line prostřednictvím systému Bakaláři. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská.

Volba členů školské rady je anonymní a provedete ji označením vybraných kandidátů. V anketě může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Za každého žáka školy může být zákonnými zástupci zaslán pouze jeden hlas.

Kandidáti do školské rady.pdf (95.89 kB)


Karanténa třídy QB

Na základě rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy je od 7. 9. do 16. 9. 2021 nařízena karanténa třídy QB.


Testování

Pondělní testování žáků jedoucích na seznamovací a rozlučkové kurzy proběhne v těchto třídách:

 

PA - v učebně F3

TC - v učebně ŠJ

KB - ve studovně

1.D - v učebně ZSV1


Volby do školské rady

 Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) opakované volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

 Přihlášky do kandidátky školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy je možno podat do 17. 9. 2021 do 12:00. Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do uvedeného data písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: info@gymvod.cz.

 Jména kandidátů budou zveřejněna 18. 9. 2021 na stránkách školy a následně ve dnech 30. 9. a 
 1. 10. 2021 proběhnou on-line volby prostřednictvím systému Bakaláři.

 

 Mgr. Jitka Fišerová

 ředitelka školy


Burza učebnic

Burza učebnic se koná ve čtvrtek 2. září na zahradě školy od 12:00.

Ve vnitřních prostorách školy je nutné používat respirátor.


Rozřazovací test z anglického jazyka

Náhradní termín rozřazovacího testu z anglického jazyka pro žáky kvint a 1.D se uskuteční ve středu 1. září  od 10:30 v učebně VT3 (1. patro vzadu). Přineste si s sebou prosím sluchátka!


Adaptační kurz

Informace pro žáky PA, TC a 1.D a jejich rodiče.

Adaptacni_kurz_INFO_158.pdf (755.5 kB)


Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí studenti,

zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září v 9:00 v kmenových učebnách.

Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne testování žáků na onemocnění covid-19 antigenními testy. 1. září zajistí vyučování třídní učitelé ve svých třídách ihned na začátku úvodní hodiny.

 

Pokyny MŠMT uvádějí, že testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tyto informace prosím předávejte v den prvního příchodu do školy třídnímu učiteli.

Kmenové učebny 2021-22.xlsx (14.34 kB)


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Termín pro podání přihlášky k profilové zkoušce (ústní) byl prodloužen do 30. července. Prosíme případné zájemce, aby zanechali vyplněné přihlášky na vrátnici v době od 8:00 do 15:00.  Více informací naleznete v sekci Studium/maturita.


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Informace pro studenty mající zájem konat maturitní zkoušku v pátek 3. září naleznete v sekci Studium/maturita.


Přihláška na adaptační kurz

Přihlášku pro rodiče žáků nové primy, tercie a 1.D je možné stáhnout v případě potřeby i z následujícího odkazu. Vyplněnou ji zašlete prosím na info@gymvod.cz.

Kurz se koná ve dnech 6. - 8. září tohoto roku. 

 

Prihlaska.pdf (123.74 kB)


Úřední hodiny sekretariátu během prázdnin

úterý od 9:00 do 12:00

středa od 12:00 do 15:00

 

(mimo 27. a 28. 7. 2021)


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)