Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 (viz příloha) bude probíhat výuka tříd vyššího gymnázia od 5. 10. do 18. 10. 2020 distančním způsobem. Žáci plnící povinnou školní docházku pokračují v prezenční výuce dle rozvrhu.

Nařízení HS_1.10.2020.pdf (2.96 MB)


Mimořádná opatření

Vážení rodiče, vážení studenti, sledujte prosím aktuální suplování na webových stránkách školy. Z důvodů nařízené karentény se třídy KC, EB, OA a žáci semináře Tvůrčí psaní vzdělávají 29. a 30. září distančně. Tito žáci nesmějí vstoupit z rozhodnutí hygienické stanice po dobu karantény do budovy školy. Děkujeme za pochopení.


Na pátek dne 25. 9. 2020 nebude vyhlášeno ředitelské volno a výuka probíhá dle platného rozvrhu.


Aktuální situace

Vážení rodiče, vážení studenti, vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci v Praze Vás prosíme o častější sledování této stránky s informacemi k aktuálnímu dění. 

 

Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti distanční výuky prosíme všechny žáky, aby si v případě vyhlášení přechodu na distanční výuku nenechávali v šatních skříňkách učebnice a jiné pomůcky, které budou při práci doma potřebovat.


Protiepidemiologická opatření

Vážení studenti, vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je od pátku 18. 9. nařízeno ve všech prostorách školy nosit povinně roušky, tedy i ve třídách během výuky. Tímto Vás žádáme, aby každý žák měl k dispozici nejméně 2 roušky (jednu uschovanou jako náhradní v sáčku).

Děkujeme za pochopení


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Opravné a náhradní maturitní zkoušky v termínu podzim 2020 se konají v pátek 4. září od 8:00 ve studovně školy v 1. patře.

Ve společných prostorách školy se pohybujeme se zakrytými ústy a nosem.


Základní pravidla v případě zavedení distanční výuky

Vážení studenti, vážení rodiče,
dovolte nám několik poznámek na úvod školního roku 2020/2021, které se týkají zvláštních pravidel       v případě omezení osobní přítomnosti žáků ve škole.

  • Žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem dle konkrétních podmínek stanovených školou, pokud               z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků alespoň jedné třídy.

  • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

  • Základním komunikačním zdrojem pro zákonné zástupce se v takové situaci stávají webové stránky školy, dále je možné využívat e-mailovou komunikaci, telefonický kontakt.

  • Žáci a vyučující používají během distanční výuky jednotnou komunikační platformu – Google Classroom.

  • V případě distančního vzdělávání je žák hodnocen podle klasifikačního řádu s možným přihlédnutím ke specifickým podmínkám pro toto vzdělávání.          


Zahájení školního roku

Školní rok 2020/21 zahájíme od 9:00 v kmenových učebnách. 

Třída 4.C se sejde v 10:00.

S přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci přistoupila naše škola k povinnosti mít ve společných prostorách školy zakrytá ústa a nos rouškou.

Třídy QA a QB čekají v 9:00 a 10:30 rozřazovací testy z anglického jazyka v učebnách IVT. 

Přineste si prosím svá vlastní sluchátka!

Kmenové učebny 2020-2021.xlsx (13.91 kB)


Třídní schůzky pro nové třídy

Třídní schůzky pro rodiče nových studentů se budou konat v pondělí 31. 8. 2020 od 17:00 na školní zahradě.

 

Informace pro nové strávníky: https://www.gymvod.cz/jidelna/

 


Pěkné prázdniny!


Úřední hodiny sekretariátu během prázdnin

úterý od 9,00 do 12,00

středa od 12,00 do 15,00


Přijímací řízení 2020/2021 - šestileté a osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou k dispozici online v sekci Přijímačky. Pro zjištění svého umístění slouží evidenční číslo, které Vám bylo zasláno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení.
www.gymvod.cz/vysledky

 


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU