Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Aktuální akce a informace

Výuka od 7. 12. 2020

30. 11. 2020

Změny v organizaci vyučování platné od 7. 12.:

 • prezenční výuka maturitních ročníků dle platného rozvrhu
 • třídy nižšího gymnázia pokračují ve střídání prezenční a distanční výuky tzv. rotačním systémem (střídání celých tříd po týdnech) - od 30. 11. prezenční výuka prima a tercie (distanční výuka sekundy a kvarty),  od 7. 12. prezenční výuka sekundy a kvarty (distanční výuka prima a tercie). Takto se budou třídy střídat v prezenčním a distančním vzdělávání v týdenních cyklech dle platného rozvrhu.
 • třídy vyššího gymnázia přecházejí rovněž na rotační prezenční výuku (střídání celých tříd po týdnech). Od 7. 12. budou mít prezeneční výuku kvinty a 1. D (sexty a 2. D, septimy a 3. C pokračují v distančním způsobu výuky). Od 14. 12. budou mít prezenční výuku sexty a 2. D, septimy a 3. C (distančně se budou vzdělávat kvinty a 1. D). Takto se budou třídy střídat v prezenčním a distančním vzdělávání v týdenních cyklech dle platného rozvrhu.


Aktuální informace k postupnému přechodu na prezenční výuku

19. 11. 2020

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 19. 11. 2020 dojde k částečnému návratu žáků do škol v tomto harmonogramu:

 • od středy 25. 11. přechází na prezenční výuku maturitní ročníky (dle upraveného rozvrhu zveřejněného v Bakalářích)
 • od pondělí 30. 11. přechází na prezenční výuku třídy nižšího gymnázia tzv. rotačním systémem (střídání celých tříd po týdnech) - první týden od 30. 11. bude mít prezenční výuku prima a tercie (distančně se budou nadále vzdělávat sekundy a kvarty), další týden od 7. 12. budou mít prezenční výuku sekundy a kvarty (distančně se bude vzdělávat prima a tercie). Takto se budou třídy střídat v prezenčním a distančním vzdělávání v týdenních cyklech dle platného rozvrhu.
 • další třídy vyššího gymnázia pokračují nadále v distančním způsobu vzdělávání.

Školní jídelna bude vařit od středy 25. 11.


Přihlašování k maturitní zkoušce

2. 11. 2020

Pokyny k přihlašování k maturitní zkoušce v termínu jaro 2021 naleznete v sekci Maturita.


Třídní schůzky 11. 11. 2020

2. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci není možný klasický průběh třídních schůzek. Rádi bychom Vás tedy pozvali na on-line třídní schůzky, které se uskuteční 11. 11. 2020 od 18:00. On-line třídní schůzka bude probíhat přes Google Meet. Využijte přihlašovací údaje svých dětí a před 18:00 Vám třídní vyučující zašle na Google Classroom odkaz sloužící k připojení na on-line třídní schůzku.

Pokud byste měli zájem o individuální konzultace s dalšími vyučujícími, je tak možné učinit po předchozí dohodě. Můžete využít e-mail či telefonický kontakt.


Informace k novým omezením od 14. října 2020

13. 10. 2020

V souvislosti s novými opatřeními vlády od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 platí následující změny:

 • výuka tříd vyššího i nižšího gymnázia bude probíhat distančním způsobem
 • je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů ve škole
 • žáci a studenti jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání dle platného rozvrhu.


Opatření pro školy platná od 12. října 2020

9. 10. 2020

Na základě nových krizových opatření vlády budou od 12. října platné následující úpravy:

 • výuka tříd vyššího gymnázia probíhá i nadále distančním způsobem
 • výuka tříd nižšího gymnázia (žáci plnící povinnou školní docházku) probíhá beze změn prezenčním způsobem
 • 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října.


Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy

1. 10. 2020

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 (viz příloha) bude probíhat výuka tříd vyššího gymnázia od 5. 10. do 18. 10. 2020 distančním způsobem. Žáci plnící povinnou školní docházku pokračují v prezenční výuce dle rozvrhu.

Nařízení HS_1.10.2020.pdf (2.96 MB)


Mimořádná opatření

28. 9. 2020

Vážení rodiče, vážení studenti, sledujte prosím aktuální suplování na webových stránkách školy. Z důvodů nařízené karentény se třídy KC, EB, OA a žáci semináře Tvůrčí psaní vzdělávají 29. a 30. září distančně. Tito žáci nesmějí vstoupit z rozhodnutí hygienické stanice po dobu karantény do budovy školy. Děkujeme za pochopení.


23. 9. 2020

Na pátek dne 25. 9. 2020 nebude vyhlášeno ředitelské volno a výuka probíhá dle platného rozvrhu.


Aktuální situace

18. 9. 2020

Vážení rodiče, vážení studenti, vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci v Praze Vás prosíme o častější sledování této stránky s informacemi k aktuálnímu dění. 

 

Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti distanční výuky prosíme všechny žáky, aby si v případě vyhlášení přechodu na distanční výuku nenechávali v šatních skříňkách učebnice a jiné pomůcky, které budou při práci doma potřebovat.


Protiepidemiologická opatření

17. 9. 2020

Vážení studenti, vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je od pátku 18. 9. nařízeno ve všech prostorách školy nosit povinně roušky, tedy i ve třídách během výuky. Tímto Vás žádáme, aby každý žák měl k dispozici nejméně 2 roušky (jednu uschovanou jako náhradní v sáčku).

Děkujeme za pochopení


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

3. 9. 2020

Opravné a náhradní maturitní zkoušky v termínu podzim 2020 se konají v pátek 4. září od 8:00 ve studovně školy v 1. patře.

Ve společných prostorách školy se pohybujeme se zakrytými ústy a nosem.


Základní pravidla v případě zavedení distanční výuky

1. 9. 2020

Vážení studenti, vážení rodiče,
dovolte nám několik poznámek na úvod školního roku 2020/2021, které se týkají zvláštních pravidel       v případě omezení osobní přítomnosti žáků ve škole.

 • Žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem dle konkrétních podmínek stanovených školou, pokud               z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků alespoň jedné třídy.

 • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 • Základním komunikačním zdrojem pro zákonné zástupce se v takové situaci stávají webové stránky školy, dále je možné využívat e-mailovou komunikaci, telefonický kontakt.

 • Žáci a vyučující používají během distanční výuky jednotnou komunikační platformu – Google Classroom.

 • V případě distančního vzdělávání je žák hodnocen podle klasifikačního řádu s možným přihlédnutím ke specifickým podmínkám pro toto vzdělávání.          


Zahájení školního roku

28. 8. 2020

Školní rok 2020/21 zahájíme od 9:00 v kmenových učebnách. 

Třída 4.C se sejde v 10:00.

S přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci přistoupila naše škola k povinnosti mít ve společných prostorách školy zakrytá ústa a nos rouškou.

Třídy QA a QB čekají v 9:00 a 10:30 rozřazovací testy z anglického jazyka v učebnách IVT. 

Přineste si prosím svá vlastní sluchátka!

Kmenové učebny 2020-2021.xlsx (13.91 kB)


Pěkné prázdniny!

1. 7. 2020


Úřední hodiny sekretariátu během prázdnin

1. 7. 2020

úterý od 9,00 do 12,00

středa od 12,00 do 15,00


Třídní schůzky pro nové třídy

26. 6. 2020

Třídní schůzky pro rodiče nových studentů se budou konat v pondělí 31. 8. 2020 od 17:00 na školní zahradě.

 

Informace pro nové strávníky: https://www.gymvod.cz/jidelna/

 


Přijímací řízení 2020/2021 - šestileté a osmileté studium

17. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou k dispozici online v sekci Přijímačky. Pro zjištění svého umístění slouží evidenční číslo, které Vám bylo zasláno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení.
www.gymvod.cz/vysledky

 


Výsledky přijímacích zkoušek

12. 6. 2020

Výsledky přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium budou zveřejněny 16. června 2020.

Výsledky přijímacích zkoušek pro víceletá studia budou zveřejněny 17. června 2020.


Třídnické a konzultační hodiny

12. 6. 2020

Od pondělí 22. června do úterý 30. června se otevírá škola všem žákům nižšího a vyššího gymnázia za účelem třídnických hodin a předmětových konzultací. Rozvrh těchto hodin naleznete ve webové nebo mobilní aplikaci Bakaláři. Hodiny jsou rozvrženy tak, aby v jedné skupině bylo přítomno maximálně 15 osob.

S ohledem na pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nutné dodržovat některá hygienická opatření. Žáci se po chodbách pohybují s rouškou. Během dne (až na výjimky) setrvávají pouze v jedné učebně. Po příchodu do učebny si žáci umyjí ruce a použijí desinfekci. Při dodržení minimální vzdálenosti 1,5 m si mohou žáci odložit roušku do sáčku. Každý žák sedí sám v lavici. 

Účast na hodinách je dobrovolná. 

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze po odevzdání vyplněného čestného prohlášení.

Čestné prohlášení.pdf (268.76 kB)


<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)