Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Rozřazovací test z anglického jazyka

Náhradní termín rozřazovacího testu z anglického jazyka pro žáky kvint a 1.D se uskuteční ve středu 1. září  od 10:30 v učebně VT3 (1. patro vzadu). Přineste si s sebou prosím sluchátka!


Adaptační kurz

Informace pro žáky PA, TC a 1.D a jejich rodiče.

Adaptacni_kurz_INFO_158.pdf (755.5 kB)


Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí studenti,

zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září v 9:00 v kmenových učebnách.

Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne testování žáků na onemocnění covid-19 antigenními testy. 1. září zajistí vyučování třídní učitelé ve svých třídách ihned na začátku úvodní hodiny.

 

Pokyny MŠMT uvádějí, že testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tyto informace prosím předávejte v den prvního příchodu do školy třídnímu učiteli.

Kmenové učebny 2021-22.xlsx (14.34 kB)


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Termín pro podání přihlášky k profilové zkoušce (ústní) byl prodloužen do 30. července. Prosíme případné zájemce, aby zanechali vyplněné přihlášky na vrátnici v době od 8:00 do 15:00.  Více informací naleznete v sekci Studium/maturita.


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Informace pro studenty mající zájem konat maturitní zkoušku v pátek 3. září naleznete v sekci Studium/maturita.


Přihláška na adaptační kurz

Přihlášku pro rodiče žáků nové primy, tercie a 1.D je možné stáhnout v případě potřeby i z následujícího odkazu. Vyplněnou ji zašlete prosím na info@gymvod.cz.

Kurz se koná ve dnech 6. - 8. září tohoto roku. 

 

Prihlaska.pdf (123.74 kB)


Úřední hodiny sekretariátu během prázdnin

úterý od 9:00 do 12:00

středa od 12:00 do 15:00

 

(mimo 27. a 28. 7. 2021)


Pohodové prázdniny a pěkné léto!


Volby do školské rady

Vzhledem k nízké volební účasti (menší než potřebná jedna pětina oprávněných voličů) se budou volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty opakovat na podzim školního roku 2021/2022.


Za pedagogické pracovníky byli zvoleni ve volbách do školské rady Mgr. Jana Málková a Vít Růžička.
Blahopřejeme


Třídní schůzky

Třídní schůzky pro rodiče našich nových studentů se konají ve středu 23. června. Začátek je v 17:00 na školní zahradě.


Vzhledem k epidemiologické situaci bude vstup do budovy umožněn pouze osobě, která

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • má doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • má doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Děkujeme a těšíme se na Vás.


Rozřazovací test z anglického jazyka

Rozřazovací test z anglického jazyka pro studenty budoucí 1.D se bude konat ve čtvrtek 24. června od 13:30 do 15:00 v učebnách VT1 a VT3 v 1. patře vzadu. (Za schodištěm doprava a dozadu.) Přineste si prosím svá sluchátka.

 

Pro vstup do budovy školy je nutné předložit negativní test ne starší 72 hodin / potvrzení o prodělaném covidu / potvrzení o očkování podle pravidel platných pro prezenční výuku ve škole.


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení (náhradní termín) pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici online v sekci Přijímačky. Pro zjištění svého umístění slouží evidenční číslo, které Vám bylo zasláno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení.
www.gymvod.cz/vysledky


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)