Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

Nabídka zájezdů na září 2019

Sicílie - více informací u prof. Hrdličky.docx (23.45 kB)

Anglie a Wales - více informací u prof. Tadrosové.doc (35.5 kB)


Přijímací řízení 2019/2020 - čtyřleté, šestileté a osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jsou k dispozici online v sekci Přijímačky. Pro zjištění svého umístění slouží evidenční číslo, které Vám bylo zasláno spolu s  pozvánkou k přijímacímu řízení.

www.gymvod.cz/vysledky

 

 


Přijímací zkoušky

Nahlížení do spisů bude umožněno 29. 4. 2019 od 14:00 do 17:00.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 30. 4. 2019).


Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve středu 10. dubna 2019 od 18:00.


Poznávací zájezd - Polsko (Krakov, Osvětim)

Program zájezdu

Krakov - program.docx (20.42 kB)


Ředitelské volno

V úterý 16. dubna a ve středu 17. dubna je pro žáky ředitelské volno z důvodu konání přijímacích zkoušek.


Informace k volitelným seminářům 2019/2020


Maturitní ples 2019

Maturitní a imatrikulační ples se koná v pátek 8. 2. 2019 ve Velkém sále Lucerny. Všichni jsou srdečně zváni a vítáni.


Úřední hodiny pro přijímání přihlášek ke studiu 2019

 

4.2. - 8.2. 7.30 - 13.00 13.30 - 15.00
11.2. - 15.2. 7.30 - 13.00 13.30 - 15.00
18.2. - 22.2. 7.30 - 13.00 13.30 - 15.00
25.2. - 28.2 7.30 - 13.00 13.30 - 15:00
1.3. 7.30 - 13.00 13.30 - 16.15


Přihláška ke studiu

Žádáme zákonné zástupce uchazečů o studium, aby do kolonky určené pro doručování písemností z přijímacího řízení mimo vlastní adresu uvedli, zda mají nebo nemají jako fyzické osoby datovou schránku (viz Přihláška ke studiu - datová schránka).
Dále žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby nepodávali listy přihlášky jednotlivě, ale sešité dohromady.

 

Přihláška ke studiu - datová schránka.pdf (502.64 kB)


Studentský parlament

Schůzka studentského parlamentu se přesouvá ze středy 6. února na 13. února.


Zkouška CAE a FCE

Zájemci o zkoušku CAE nebo FCE ve škole se mohou přihlašovat na zkoušku na termín sobota 4. 5. 2019. Podrobné informace o přihlašování jsou na nástěnce vedle kabinetu AJ nebo u prof. Drozdové. V případě specifických poruch učení se informujte osobně u prof. Drozdové. Zkouška se ve škole uskuteční, pokud se přihlásí dostatečný počet studentů.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve středu 23. ledna 2019 od 17:00 do 19:00 hodin.


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>